airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

PRESSEMEDDELSE: Vi erkendte allerede sidste år og foretrækker fortsat samarbejde fremfor at mistænkeliggørelse

Det er med forundring at jeg har læst pressemeddelelsen fra Naalakkersuisoq Sara Olsvig, om situationen for de udsatte børn i Kommune Kujalleq.
7. februar 2017

Der er ingen der sætter børnenes liv på spil her i kommunen. Jeg er bekendt med at en af embedsmændene fra Sara Olsvigs departement, som var udlånt til kommunen for at hjælpe os, har fremsat denne uhyrlige påstand, der ikke bliver mere sand af at blive fremhævet af det nye medlem af  Naalakkersuisut. Kommunen har i foreløbigt to tidligere pressemeddelelser afvist disse og andre lignende forkerte påstande. De to tidligere pressemeddelelser vedlægges.

Som borgmester finder jeg det uheldigt og ikke fremmende for nogen form for respekt eller samarbejde, at tage børn som gidsler i den åbenbart allerede indledte valgkamp og søge at skabe utryghed hos borgerne. Lad os i stedet for føre valgkamp på et sagligt grundlag.

Hvis Sara Olsvig måtte have glemt det, erkendte vi allerede sidste forår at der var problemer! Derfor henvendte vi os til Familiedepartementet for at søge bistand. Så hvorfor skulle vi erkende noget som vi allerede har erkendt siden sidste forår? Hvorfor disse gentagne mistænkeliggørelser? Når vi siden da har samarbejdet målrettet på at afhjælpe problemerne, bl.a med bistand fra Departementet og vores venskabskommune Århus.

Kommunalbestyrelsen har hele vejen igennem – enstemmigt støttet op omkring dette arbejde og samtidigt vedtaget at opnormere socialforvaltningen herunder børn og unge-området med 70 procent, samtidigt med at ledelsen er styrket og der er tilført betydelige ekstra økonomiske midler (10-12 mio. kr.) til socialområdet. Arbejdet pågår og medarbejderne arbejder målrettet i samarbejde med socialudvalget på at få løst problemerne.

Kommunen har normeringerne til en lang række nye stillinger og heldigvis er det allerede lykkedes at få ansat en række nye uddannede medarbejdere. Men vi har fortsat en række ubesatte stillinger, hvor der er rekrutteringsvanskeligheder. Disse rekrutteringsvanskeligheder er jo et resultat af, at Selvstyret ikke uddanner det nødvendige antal Socialrådgivere, hvilket medlemmet af Naalakkersuisut må formodes at være vidende om.

Det glæder os at det nye medlem af Naalakkersuisut dog har noteret sig, at kommunen allerede HAR afsat ekstra midler og normeringer. Dette er faktisk noget vi har gjort allerede i sommeren 2016, som følge af det konstruktive samarbejde vi havde med Departementet, altså længe før Sara Olsvig blev medlem af Naalakkersuisut. Men desværre tager ting tid, så selvom de nødvendige midler er tilstede og alt forarbejdet er lavet, så er det ikke altid ensbetydende med at alle problemer kan løses med det samme.  En samlet og enig kommunalbestyrelse godkendte d. 30. november 2016 socialforvaltningens nye organisationsplan, inkl. IA.

I stedet for hele tiden at nedgøre kommunens personale og det målrettede arbejde på at løse problemerne, burde det ansvarlige medlem af Naalakkersuisut hellere understøtte arbejdet yderligere og fortsætte det udbytterige samarbejde, som vi oplevede sidste år.  

Jeg skal derfor opfordre til at samarbejde om at løse de sociale problemer i stedet for gentagne gange at mistænkeliggøre kommunen. Hvis Naalakkersiusoq for området ikke tror på det kommunale selvstyre på socialområdet, så meld det klart ud, for vi er ikke den eneste kommune her i landet som har udfordringer på det sociale område.”

Jørgen Wæver Johansen

Borgmester