airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Sidste ordinære møde i valgperioden 2013-2017 

Et godt og konstruktivt samarbejde på tværs af partierne har skabt en solid og stabil fundament i Kommune Kujalleq
16. februar 2017

Kommunalbestyrelsen, der blev valgt 2. april 2013 har i dag, onsdag den 15. februar 2017, afholdt sit allersidste ordinære møde.

Kommunen var mildest tal i knæ i alle henseender, da kommunalbestyrelsen trådte til efter valget i 2013. Strukturændringerne efter kommunesammenslutningen i 2009 så ud til at være en katastrofe for Kommune Kujalleq.

Økonomien hang ikke sammen, kommunens service overfor borgerne hang ikke sammen, arbejdet for de sårbare borgere hang ikke sammen, der var meget ringe muligheder for vækst i erhvervslivet, befolkningsudvandringen var på sit højeste, infrastrukturen hang ikke sammen m.m..

Men et godt, visionært og konstruktivt samarbejde på tværs af partierne, har skabt en god og stabil kommune i vækst, og det er derfor med stolthed at hele kommunalbestyrelsen i dag gør sig klar til at levere den politiske drift af kommunen til den kommende kommunalbestyrelse efter valget den 4. april 2017:

  • Jeg er umådelig stolt over at vi har formået at vende skuden fra katastrofale tilstande til en frugtbar og holdbar stadie. På trods af at der stadig er enorme udfordringer, især hvad angår infrastrukturen, der stadig halter, de udeblevne udflytninger fra Grønlands Selvstyre, så har vi formået at skabe de bedste rammer for den kommende kommunalbestyrelse, og set i forhold til vores start i sin tid, så kan vi med sindsro nu forberede overdragelsen til det kommende kommunalbestyrelse, siger Borgmester Jørgen Wæver Johansen fra Siumut.

     

  • Jeg er på vegne af IA glad for at vi, også på trods af at vi har valgt at trække os fra koaltionen i begyndelsen af 2016, har været med til at få skabt en god og stabil kommune, vi har blandt andet igennem det gode samarbejde i udvalgene på tværs af partierne, været med til at stabilisere kommunens udvikling. Der er selvfølgelig ting der ifølge vores mening kunne være blevet gjort bedre, men overordnet set, kan vi med sindsro være med til arbejdet for en god overlevering til det kommende kommunalbestyrelse, siger IA´s Debora Kleist, på vegne af gruppeformand Stine Egede.

    Det er begge parters håb at den nye kommunalbestyrelse, også vil have evne til og formå at arbejde sammen på tværs af partierne:
     

  • Kun ved tæt samarbejde på trods af forskellighederne, kan arbejdet for at fremme kommunens vækst sikres, vi skal derfor sammen opfordre til at den kommende kommunalbestyrelse til at fortsætte den gode politiske atmosfære vi har skabt, siger borgmester Jørgen Wæver Johansen og IA´s gruppeformand Debora Kleist samstemmende.

Referatet af dagens møde vil blive offentliggjort i Kommune Kujalleq´s hjemmeside, så snart den er godkendt.