airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Pressemeddelelse

Kommune Kujalleq arbejder på at optimere elevhjemsforholdene
20. marts 2017

Med henvisning til Forstanderen på Kommune Kujalleq´s elevhjem i Nanortalik, Oline Augustinussens udtalelser i medierne, skal vi fra Børne- og kulturforvaltningen tilkendegive at nogle elever fra bygderne kommer til byen med tungt personlig bagage, og det er også korrekt, at der i dag er 2 elever ud af 24, der går til vidtgående specialundervisning, som bor på elevhjemmet.

Derfor har elevhjemsforstanderen i skoleåret 2016-17 henvendt sig til skolen, Børne- og kulturforvaltningen samt socialforvaltningen omkring personalesituationen. Vi har på baggrund af henvendelsen iværksat følgende tiltag i samarbejde med Tværfaglig udvalg:

  • For at personale på elevhjemmet kan arbejde mere med pasning af elever, har man fjernet en del administrative opgaver fra elevhjemmet til skolen.  Det meste af det administrative arbejde laves nu på skolen.
  • De 5 pædagogisk arbejdende personales arbejdstider er blevet ændret således, at deres arbejde bliver lagt der, hvor eleverne er hjemme. (for god ordens skyld skal vi her gøre opmærksom på at der ud over de 5 pædagogiske medarbejdere er lige så mange medarbejdere der varetager de praktiske og daglige gøremål i elevhjemmet)
  • I samarbejde med elevhjemsforstanderen har eleverne nu mulighed for at henvende sig til 1 fast personale blandt det pædagogiske personale.
  • Der er til elever, der har problemer i rygsækken, givet mulighed til alle tider af døgnet at henvende sig til bestemte sagsbehandlere i socialforvaltningen. Denne mulighed benyttes ofte.
  • Når der ansøges om støttepersoner, arbejder socialforvaltning og børne- og kulturforvaltning sammen og tager beslutning om bevilling eller ej efter nøje overvejelse af årsagerne.
  • Der er også arbejde i gang med at etablere arbejdsgange og rutiner fra børne- og kulturforvaltningen vedr. tidligere indsats i forbindelse med elevers kommende flytning fra bygderne til eleverne.

Vi skal ligeledes tilkendegive at vi har taget Børnetalsmandens anbefalinger vedr. elevhjembørn til os, og er uden ophold gået i gang med at undersøge hvilke yderligere mærkbare forbedringer der umiddelbart kan iværksættes, herisær i forhold til børn med store sociale problemer, og et tiltag der kan iværksættes her og nu er bedre dialog mellem bygdeskolerne, forældrene og elevhjemmet.

Med venlig hilsen,

 

Jens Korneliussen
Forvaltningschef for Børn og Kulturområdet