airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Pressemeddelelse

Som borgmester i Kommune Kujalleq byder jeg Børnetalsmandens rejserapport fra Sydgrønland velkommen.

Jeg er glad for det store arbejde, som børnetalsmanden gør til gavn for både børn og unge i vores samfund, herunder i vores kommune.
15. marts 2017

Rapporten indeholder en række spændende konstruktive anbefalinger, som vi ser frem til at arbejde videre med, også i den nye kommunalbestyrelse.

Som det er anført i rapporten, er det vigtigt at understrege, at der ikke er tale om, at kommunen alene har et ansvar for at ændre disse forhold, men at der tale om et samfundsansvar, hvor vi alle har et ansvar. Ikke mindst forældrene har et stort ansvar. Mange familier er velfungerende, men vi må også åbent erkende at nogle familier ikke er. Det gælder derfor om, at vi alle hjælper til, for at få disse forhold ændret, vi skal være bedre til at støtte op omkring de sårbare familier.

Vi skal sætte barnet i centrum og huske at på, at børnene er vores fremtid. En fremtid vi kun kan skabe sammen.

I alt for mange år har vi kun symptombehandlet problemerne i stedet for at tage fat i det, der er det væsentligste problem, nemlig at ikke alle forældre magter at opfylde forældrerollerne og være der for deres børn – også som foregangsbilleder. Vi må derfor sætte ind med en helhedsorienteret indsats, hvor vi sammen tager fat på at løse årsagerne og ikke symptomerne. Det er ikke noget, der bare kan gøres fra den ene dag til den anden, men en erkendelse heraf er begyndelsen på problemernes løsning og dermed skabelse af et fundament for en bedre fremtid for vores børn.

Jeg vil derfor anmode den nye kommunalbestyrelse om at vi tager initiativet og indkalder til et børneseminar, hvor vi vil gennemgå rapportens anbefalinger og videreføre samarbejdet med MIO og øvrige relevante parter om igangsættelse af konkrete initiativer og tiltag til gavn for børnefamilierne.

Vi har således allerede indgået et samarbejde med Foreningen Grønlandske Børn om et fremadrettet samarbejde til gavn for vores børn og dermed til gavn for vores fælles fremtid.

Vi glæder os til fortsat at bidrage positivt og konstruktivt til at skabe en bedre for alle børn og unge i vores kommune.

Med venlig hilsen, 

Jørgen Wæver Johansen

Borgmester