airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

26. april 2017

På bygherrens vegne – Kommune Kujalleq, Postboks 514, 3920 Qaqortoq - udbydes hermed ovennævnte opgave i offentlig licitation i hovedentreprise, 3 stk. fodbold med kunstgræs i byerne Qaqortoq, Narsaq og Nanortalik.

Den samlede opgave omfatter i hovedtræk:

  • Udgravning, udsprængning og jordarbejder
  • Terrænbefæstelsesarbejde
  • Kloak, dræn og afvandingsarbejder
  • Betonarbejder
  • Tømrerarbejde
  • Anlægsgartnerarbejder
  • El arbejde

Tildelingskriterier er laveste pris i henhold til udbudsskrivelsen.

Arbejderne skal udføres i indeværende år og med afslutning i september.

Udbudsmaterialet kan bestilles hos Tegnestuen 2K ApS efter den 28.04.2017 og vil kunne fremsendes digitalt fra den dato. Materialet udsendes kun digitalt.

Tegnestuen 2K ApS
Eqalugalinnguit 117 A
3905 Nuussuaq
Mail:
peter@t2k.dk

Licitation

Licitationen afholdes: Tirsdag den 23-05-2017 kl. 14.00 hos Kommune Kujalleq i Qaqortoq i over­værelse af de bydende, der måtte ønske at være tilstedt.

Kommunens kontaktperson er :  William Jagdev  - dir. Tlf. 645406 – E-mail : wija@kujalleq.gl

Tilbud stiles til:

Kommune Kujalleq
Forvaltning for Teknik, Bolig og Miljø
Postboks 514,
3920 Qaqortoq


Yderligere oplysninger fremgår af udbudsskrivelsen.

På vegne af bygherren

Tegnestuen 2K ApS.