airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Pressemeddelelse: Kommune Kujalleq ruster sig op for bedst muligt at leve op til den kommende Inatsisartutlov om støtte til børn

I forbindelse med børnenes dag den 1. juni 2017 og i forbindelse med de mange tiltag Kommune Kujalleq har gennemført for at børnefamilierne i kommunen sikres de bedste rammer for et godt og trygt liv, vil kommunen hermed fremhæve status på børne- og ungeområdet.
1. juni 2017

Som bekendt har Kommune Kujalleq på socialområdet i de seneste år været under skarp søgelys, herunder fra Naalakkersuisut. Der har været adskillige tilsynsbesøg med det dertil hørende redegørelse som på flere punkter kritiserede kommunen i dens håndtering af børnesager.

Kommune Kujalleq har ikke lagt skjul på, at en stor del af kommunens problemer med håndtering af børnesagerne skyldtes underbemanding samt at kommunens økonomiske formåen ikke har givet råderum til at få opnormeret socialområdet, ikke mindst på børne- og ungeområdet. Men kommunen er kommet økonomisk styrket ud af hhv. 2015 og 2016, og kommunalbestyrelsen har valgt at bruge de ekstra økonomiske midler til at arbejde for at rette op på rekrutteringsproblemerne, ligesom Kommunalbestyrelsen har opnormeret personalet på socialområdet med hele 70 procent, hvoraf størsteparten er tiltænkt kommunens børne- og ungeområde.

- Det er min vurdering, at socialforvaltningen i Kommune Kujalleq nu har den fornødne styrke til at hjælpe børnefamilier, men ikke nok med det – vi arbejder målrettet på at få styrket den forebyggende indsats. Indsatsen omfatter tidlig indsats, som gerne skal være med til at styrke arbejdet for at minimere anbringelser udenfor hjemmet. Herunder skal vi også fokusere på kerneproblemerne i de sociale problemer, nemlig det fortsatte misbrug af alkohol og hash, som vi desværre ser hos alt for mange familier. Men en afgørende faktor for, at det kan lykkes at få nedbragt antallet af børnesager, er forældrenes vilje til at opsøge hjælp så tidligt som muligt med deres problemer, at de - såfremt de opståede problemer har sin grobund i misbrug - erkender misbruget og ønsker en ændring, og helst inden familiens rammer for et trygt liv er i fare, siger borgmester i Kommune Kujalleq, Kiista P. Isaksen (S).

Kommunen har nydt godt af Selvstyrets håndstrækning på socialområdet. Således blev der i samarbejde med Selvstyret i december 2016 afholdt seminar om sagsbehandling af børnesager og tværfagligt samarbejde, hvor man bl.a. har nedsat adskillige arbejdsgrupper, som på tværs af fagområder skulle levere input til styrkelse af sagsbehandlingen af børne- og ungesager.

Arbejdsgrupperne har arbejdet indenfor følgende områder:

1. Tværfagligt samarbejde – Procedurer /vejledning
2. Netværksmøder – bekymringsbarometer som en del af metoden
3. Arbejdsgange – henvisninger til familiecenteret
4. Bygder
5. Plejefamilier/kommunalt tilsyn/ rekruttering/kurser/supervision mv
6. Kompetence udvikling – uddannelse/kurser
7. Underretninger – procedurer m.v.

Den 22.-23. maj 2017 har Den Centrale Rådgivningsenhed i Grønlands Selvstyre, bl.a. ledet af specialkonsulent Andu S. Olsen sammen med Kommunens og Selvstyrets medarbejdere, der har direkte berøringsflade med børn og unge, afholdt opfølgningsseminar om sagsbehandling af børnesager og tværfagligt samarbejde.

- Selvom I står overfor store udfordringer, går det den rigtige vej. Jeg synes at det blev en meget vellykket seminar, grupperne har arbejdet meget godt, flot og rigtig fin samarbejde i mellem deltagerne. Stemningen var meget behagelig og meget anderledes end seminaret i december måned. Jeg kan se og høre at der er sket store forbedringer med det interne og eksterne samarbejde og med jeres arbejde med at forbedre organisationen af det sociale område. Så stort tillykke med jeres store arbejde, udtaler specialkonsulent Andu S. Olsen som konklusion på opfølgningsseminaret.

Men det ekstraordinære arbejde stopper ikke her. Der er planlagt, senere på året, endnu et opfølgningsseminar, denne gang på politisk plan, idet det hele gerne skal munde ud i at Kommune Kujalleq fremover, når den nye Inatsisartutlov om støtte til børn er blevet vedtaget, har udformet en sammenhængende børne- og ungdomspolitik, et beredskab til forebyggelse, tidlig opsporing og behandling af sager om omsorgssvigt mod børn, samt en nødberedskabsplan i forbindelse med fremskaffelse af et sikkerhedsmæssigst forsvarligt tilbageholdssurrogat for børn mellem 15 år og 18 år der er anholdt eller tilbageholdt med rettens afgørelse om ophold i et egnet hjem eller institution efter retsplejeloven.

- Man kan allerede på nuværende tidspunkt fornemme, at nogle af disse opgaver vil være ganske udfordrende for landets mindste kommune der kæmper mod affolkning og alvorlige problemer på rekrutterings- og fastholdelsesfronten, men socialforvaltningen nyder stor opmærksomhed fra kommunalbestyrelsen, så vi er klar til at imødekomme disse udfordringer, udtaler fungerende socialchef, Peter Sonberg.

Borgmester Kiista P. Isaksen (S) ønsker på vegne af kommunalbestyrelsen og hele kommunen alle børnene og deres familier en rigtig god dag den 1. juni 2017.