airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommune Kujalleq ruster sig til øget mineralefterforskning ved at gennemføre prospekteringskurser


Kommune Kujalleq har et stort mineralpotentiale. I løbet af de sidste ti år er der fundet tre meget store forekomster i Sydgrønland. Lokalbefolkningen har stor interesse i mineralprojekter. Mange har erfaring fra Nalunaq Gold Mine og en forholdsmæssig meget stor andel af kursister i Råstofskolen er fra Kommune Kujalleq.
8. juni 2017

På trods af det store potentiale har der været en årrække med en nedgang i mineralefterforskningen, men nu er der udsigt for øgede aktiviteter, og eftersom Kommune Kujalleq forventer at aktiviteterne øges i løbet af de kommende år, ruster kommunen sig i forhold til kommunens ønske om brug af lokal arbejdskraft.

 

Lige nu er der tegn på, at efterforskningen efter guld og grafit kommer i gang. Fremover forventes også en øget jagt på basismetaller som nikkel, kobber og zink.

 

På baggrund af udsigten til øgede aktiviteter iværksætter Kommune Kujalleq allerede om et par uger et kursus i at assistere mineralselskaberne med prospektering, prøvetagning og anden relevant efterforskningsarbejde.

 

Prospekteringskurset gennemføres med udgangspunkt i Nanortalik, Qaqortoq og Narsaq, hvor der i år er plads til i alt 27 kursister fordelt på 3 hold. Tilmeldingsfristen er 15. juni og kurset starter 22. juni 2017.

 

  • Allerede nu har vi modtaget positive reaktioner på vore kurser fra efterforskningsselskaberne. Der er stor interesse for at beskæftige lokale assistenter ikke bare nu, men også årene fremover. Geologerne har brug for assistenter til at tage mange forskellige slags prøver, ofte i vanskeligt terræn. Med prospektreringskurset er kommunen endnu bedre rustet til at servicere en branche i vækst, siger Ole Christiansen, der er råstofrådgiver for kommunen.

Borgmesteren er fortrøstningsfuld og glad for, at der nu langt om længe er udsigt til øgede aktiviteter på råstofområdet og særligt er hun stolt over at kommunen selv står for de kommende kurser:

  • Kommunen vedtog en råstofstrategi allerede i 2014 med henblik på at kommunen får så stor nyttevirkning af mineralefterforskning og –udnyttelse. Vores opgave er at sikre lokal deltagelse indenfor områder hvor vi har kompetencer. Det gælder om at etablere et positivt samarbejde med mineralbranchen så tidligt som muligt, så alle parter opnår god nyttevirkning af hinanden. Prospekteringskurset er et skridt i den rigtige retning, og kommunen har mange unge og dygtige hænder at tilbyde, udtaler borgmester Kiista P. Isaksen.
     

For nærmere information, kontakt Ole Christiansen, telefon 64 53 12, e-mail olch@kujalleq.gl

Se på yderligere oplysninger her og om prospektet her