airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Underholdsbidrag bør og skal ikke være til byrde for kommunerne og deres borgere!

En evig tikkende bombe under kommunernes økonomi, som senest blev opretholdt da landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 blev vedtaget af Inatsisartut, er at kommunerne er blevet pålagt at betale udlæg til underholdsbidrag.
21. september 2017
Åbent brev af 180917 til Naalakkersuisut fra Borgmester Kiista P. Isaksen (S)

Kære Naalakkersuisut, her især Naalakkersuisoq for Finanser samt Naalakkersuisoq for Sociale anliggender,

En evig tikkende bombe under kommunernes økonomi, som senest blev opretholdt da landstingsforordning nr. 2 af 3. marts 1994 blev vedtaget af Inatsisartut, er at kommunerne er blevet pålagt at betale udlæg til underholdsbidrag. Det sker på trods af at, det er Naalakkersuisut der i henhold til lovgivningen der har det overordnede ansvar samt at det er Naalakkersuisut der fastsætter takster for udbetaling af underholdsbidragene. Dermed kan det konkluderes at landskassen i stor stil bidrager til yderligere byrder til kommunernes økonomi.

Vi har fra Kommune Kujalleq i mange år påpeget problematikken overfor de til enhver tid siddende Naalakkersuisut, selv da jeg var borgmester i daværende Narssaq Kommune og senest under Naalakkersuisuts redegørelse om gæld og gældsafvikling udgivet i februar 2015, hvor vi fra Kommune Kujalleq fremkom med følgende opfordring:

” Kommune Kujalleq finder, at det er relevant at overveje, om underholdsbidrag med fordel kan flyttes fra kommunerne til Selvstyret, og at flytte mellemværende mellem forældrene til at være sager for domstolene? Et argument for eventuelt at flytte underholdsbidrag fra kommunen til selvstyret kan være, at der sker en stor flytning mellem kommunerne, som kan vanskeliggøre det for en kommune at sikre betaling.”

Fakta er nemlig at borgernes gæld der vedrører underholdsbidrag, hvert år stiger og stiger. For Kommune Kujalleqs anliggende stiger den med omkring 3 mio. kr. pr. år og er på 56,3 mio. kr. dags dato.

Jeg er derfor fuldstændig enig med borgmesteren i Qeqqata Kommunia i hans opfordring til at Naalakkersuisut og Inatsisartut bør ophæve landstingsforordningen i dens nuværende form. For de mange midler Kommunerne bliver tvunget til at tilsidesætte hvert år kunne bruges til serviceforbedringer for kommunernes borgere.

Men for at det ikke skal gå ud over barnets/børnenes tarv, vil jeg dertil også opfordre til at Naalakkersuisut og Inatsisartut sammen skal arbejde for en langt mere retfærdig og for kommunerne udgiftsfri forordning, også set i lyset af det overordnede ansvar for underholdsbidrag samt inddrivelsesmyndigheden ligger under Grønlands Selvstyre.

Med venlig hilsen

Kiista P. Isaksen (S)
Borgmester