airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

PM: Kommune Kujalleq forstår pædagogernes frustrationer over lønnen men skal opfordre til at man retter fokus på forhandlingsparterne: Naalakkersuisut og Pædagogernes organisation

De seneste dages begivenheder med simuleret lukning af daginstitutioner i Qaqortoq, arrangeret af daginstitutionslederne, har skabt stor utryghed iblandt menige medarbejdere på institutionerne og ikke mindst iblandt forældrene og børnene i Qaqortoq.
Vi har fra Kommune Kujalleq forsøgt at overbevise daginstitutionslederne om at en så drastisk handling ikke vil føre parterne tættere på en tilfredsstillende løsning, også set i forhold til at det jo er deres organisation og Naalakkersuisut der forhandler løn- og ansættelsesforhold for pædagogerne.
12. oktober 2017

Vi har fra Kommune Kujalleq studeret den nye overenskomst mellem Naalakkersuisut og NPK som blev effektueret den 14. september 2017 og som skal gælde fra 2016 til 2020. For selvom kommunen ikke har været direkte part i forhandlingerne er det jo kommunen der skal dække lønudgifterne til de ansatte på daginstitutionerne, og jeg skal her bekræfte at der er lønregulering på vej til pædagogerne i henhold til den nye overenskomst.

Vi erfarer også at medlemmet af Naalakkersuisut for Finanser, Aqqaluaq Biilmann Egede, under 1 måned efter effektueringen af den nye overenskomst lover justeringer i pædagogernes løn. Og jeg skal hermed anmode medlemmet af Naalakkersuisut at fremkomme med uddybende forklaring om hans udtalelser skal forstås som at Naalakkersuisut underkender sin egen overenskomst med NPK?

Kommune Kujalleq har i nærværende valgperiode målsætninger om at være den mest børnefamilievenlige kommune. Det skal være trygt at være barn i vores kommune, det skal være trygt at være forældre i vores kommune og det skal være trygt at arbejde i vores kommune, her især for kommunens socialpædagogiske medarbejdere. Derfor vil vi gå langt for at skabe de bedste rammer for pædagogerne og børnefamilierne.

Som eksempel vil jeg dertil også gerne påpege kommunens hæmsko for at kunne give børnene og pædagogerne de bedste fysiske rammer. Vi vil gerne bygge nye børnehaver, vi vil gerne få renoveret de nedslidte børnehaver, vi har derfor igennem de sidste år sat midler af til formålet, men bliver ignoreret af Naalakkersuisut. Og grunden til at det er et hæmsko for vores intentioner, er at såfremt der skal bygges nye børneinstitutioner og såfremt der skal laves gennemgribende renoveringer, så skal udgifterne deles mellem kommunen og Naalakkersuisut, og Naalakkersuisut har igennem de år vi har tilsidesat midlerne ignoreret vores ønsker, det er derfor vi gerne vil have overdraget ansvaret på området.

Men med hensyn til løn- og ansættelsesforhold skal rammerne jo nedfældes i en overenskomst, og den netop indgåede aftale vil jo være gældende frem til 2020, medmindre Naalakkersuisut tilbyder ny runde overenskomstforhandling med NPK, derfor har jeg behov for Naalakkersuisuts forklaring på situationen.

Under alle omstændigheder vil jeg også opfordre både ledere og medarbejdere på kommunens daginstitutioner til fremadrettet at respektere den til enhver tid gældende hovedaftale og at vi, igennem et godt samarbejde, hjælper hinanden for at skabe de bedste rammer, i gensidig respekt og ved at bruge dialogen som værktøj.

Med venlig hilsen

  Kiista P. Isaksen (S)
Borgmester