airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentliggørelse / høring af Kommuneplantillæg 3 for rejsning af 2 vindmøller i Nanortalik

Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en ansøgning fra Nukissiorfiit om mulighed for rejsning af 2 vindmøller i Nanortalik. Vindmøllerne ses som en konkurrencedygtig og vedvarende energiform, som skal bidrage til en miljøvenlig, vedvarende og bæredygtig energiforsyning i Nanortalik. Der er hidtil ikke rejst vindmøller i Grønland af denne størrelse og Nanortalik er udvalgt som det første sted i landet, hvor man ønsker at rejse møller af denne type. Kommuneplantillægget er udarbejdet af SMJ Ingeniørit på foranledning af Nukissiorfiit
Planen kan ses her, på kommunens hjemmeside, eller kan udleveres ved henvendelse til Kommune Kujalleq, Området for Teknik og Miljø, Planafdelingen.
2. april 2019