airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Høring om Hunde- og kattevedtægt for Kommune Kujalleq

Forvaltning for Teknik og Miljø sender hermed ”Hunde- og kattevedtægt for Kommune Kujalleq” i høring.
11. september 2019
Vedtægten er udarbejdet med hjemmel i Landstingslov nr. 18 af 30. oktober 1998 om slædehunde samt hunde- og kattehold.

Der er foretaget følgende centrale ændringer i forhold til den tidligere vedtægt:
- kommunen giver ikke længere tilladelse til hunde- og kattehold, men stiller krav om registrering af disse
- vedtægten åbner op for avl af hunde og katte
- vedtægten stiller krav om at hanhunde og hankatte på lige fod med hunhunde og hunkatte skal neutraliseres kirurgisk eller medicinsk
- kommunen kan stille specifikke krav til hundehold i de tilfælde, hvor en hund vurderes at være til fare for mennesker eller omgivelser
- indfangede hunde, hvor ejeren ikke blevet identificeret inden 72 timer, kan aflives eller sælges ved interesse

Se vedtægten her

Høringsvar modtages snarest muligt og senest den 23. oktober 2019.

Såfremt Kommune Kujalleq ikke modtager kommentarer inden svarfristens udløb, formodes det at der ikke er nogen bemærkninger til det fremsendte.

Den kommunale vedtægt skal godkendes af Kommunalbestyrelsen.

Offentliggjort:
11. september 2019

Høringsfrist:
23. oktober 2019

Høringssvar sendes til:
teknik@kujalleq.gl