airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Pressemeddelelse

Ikke en kasino, ikke en anstalt ej heller en landbrugsskole.
2. oktober 2019
Den 23. september 2019 fremførte KNR at borgmesteren i Kommune Kujalleq mener at hotellet i Narsarsuaq skal omdannes til enten en kasino, en sikret anstalt eller en landbrugsskole.

”Jeg skal præcisere at dette beror på en misforståelse, at pressen har fået det indtryk, at jeg som borgmester mener at hotellet i Narsarsuaq skal omdannes enten til en kasino, en sikret anstalt eller en landbrugsskole. Jeg skal som borgmester loyalt følge de beslutninger de som kommunalbestyrelse i Kommune Kujalleq træffer”, siger borgmester Kiista P. Isaksen.

Den 18. september 2019 besluttede kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq, at godkende de indstillinger, som Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget sammen med Innovation South Greenland har fremført, med henblik på videre bearbejdning af de fremførte forslag af en ekstern konsulent betalt af Selvstyret, og i tæt samarbejde med ISG. Overfor Naalakkersuisut skal endvidere fremføres de bemandingsproblemer ved lufthavnen i Narsarsuaq, der kan konstateres allerede nu. Fra styregruppen vil bygdebestyrelsesformanden deltage telefonisk, i mødet med Naalakkersuisoq.

Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget har sammen med Innovation South Greenland fremført følgende anbefalinger udover anbefalingerne i rapporten:

1) Kommune Kujalleq kræver, at der er en international forbindelse hele året rundt på kommicielle vilkår,

2) Infrastrukturelle forbindelse skal løses - også omkring transport af god m.m

3) At det anbefales en overgangsfase ved at Narsarsuaq lufthavnen fortsat holdes åben
i 5 år efter ibrugtagning af Qaqortoq lufthavn,

4) Naalakkersuisut anmodes om at kontakte amerikanere og mineselskaber og
forespørge, hvilke planer og tanker de har omkring Narsarsuaq lufthavnen,

5) Kommune Kujalleq skal iværksætte en undersøgelse af erhvervsmuligheder i
Narsarsuaq, hvor Innovation South Greenland pålægges opgaven, ligesom det anbefales at selskabet udliciterer opgaven til en ekstern konsulent.

„Der skal således ikke herske tvivl om at der arbejdes videre med Narsarsuaqs fremtid ud fra disse beslutninger, som kommunalbestyrelsen traf den 18. september 2019“, slutter borgmester Kiista P. Isaksen.

For nærmere information kan borgmester Kiista P. Isaksen kontaktes på mobil 49 76 72.