airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

$name

10. oktober 2019

Det er derfor indarbejdet i planen, at der i anlægsperioden kan etableres et midlertidigt sprængstofdepot i delområde E7, som i kommuneplanen er udlagt til og kan anvendes til tekniske anlæg, med mulighed for opmagasinering af eksplosive stoffer og genstande. I Kommuneplantillægget fastlægges byggefelter med tilhørende, detaljerede bestemmelser.

Kommuneplantillæg nr. 5 muliggør opførelse af bygninger og anlæg, som er nødvendige for forsvarlig sprængstofhåndtering. I området kan der ligeledes opføres stålmagasiner til opbevaring af sprængstoffer og der kan anlægges jord- eller sprængstensvold, det er nødvendigt af hensyn til sikkerheden.

Kommuneplantillæg nr. 5 offentliggøres fra 7. oktober 2019 – 2. december 2019.

Læs mere om kommunplantillæg nr. 5 her