airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 4 til KP 2017-2028 for Lufthavn i Qaqortoq

Naalakkersuisut ønsker at forbedre og udvikle landets trafikale infrastruktur, for på den måde at sikre den bedst mulige servicering af både borgere og erhvervsliv. Derfor ønskes det, at kunne betjene Qaqortoq direkte med fastvingede fly.
10. oktober 2019

Projektet indebærer etablering af en 1.500 m landingsbane, standpladsområde, samt opførelse af terminal- og servicebygninger, hangarer, tekniske anlæg, sikkerhedshegn, AFIS-tårn og P-pladser. Endvidere omfatter projektet nedgravning af en mindre strækning af højspændingsledningen fra Qorlortorsuaq under terræn og landingsbane i lufthavnsområdet.

Kommuneplantillægget fastlægger byggefelter med detaljerede bestemmelser, som muliggør anlæg af landingsbane og øvrige tekniske anlæg, samt ny bebyggelse. Tillægget er udarbejdet med henblik på, at området kan anvendes til tekniske formål i form af offentlige funktioner inden for luftfart og tilhørende funktioner. Inden for området gives der mulighed for, at entreprenørernes ansatte i anlægsfasen kan indkvarteres i nærheden af byggepladsen og at der således kan indrettes midlertidige boliger i området.

 

Kommuneplantillæg nr. 4 offentliggøres fra 7. oktober 2019 – 2. december 2019.

 

Læs mere om kommuneplantillæg nr 4 her