airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Etablering af familierådslagning i Kommune Kujalleq:

I Kommune Kujalleq er man ved at etablere familierådslagning i byerne og bygderne.
28. november 2019

Børnefamilier vil blive tilbudt om at starte i familierådslagning. Familierådslagningen er en speciel tiltag som sker uden for socialområdet og den er for familier med børnehavebørn og skolebørn, man tilbyder tidlig indsats inden problemerne bliver for store. 

Hvad er en familierådslagning?

Familierådslagning er en beslutnings model, der kan bruges når et barn eller en ung har særlige vanskeligheder. Familierådslagning er en metode, hvor familien, barnet, den unge selv samt dennes netværk får en stor andel i at planlægge og gennemføre indsatsen sammen med den unge selv. Familierådslagning er en ramme om beslutningsprocesser, der er ikke tale om en behandlingsform.

Familierådslagning kan tilbydes, når der er bekymring eller fare for et barns sundhed, trivsel og udvikling.

Metoden tager afsæt i, at alle familier har ressourcer også familier med sociale problemer. Til en familierådslagning mødes familien med slægt, venner eller andre vigtige personer i barnets liv. Alle er med til at drøfte, hvordan barnet og familiens liv kan blive bedre. Rådslagningen finder sted, hvor såvel familien som tværfaglige netværkspersoner deltager.

Indkaldelserne begynder snart:

De ansatte i børnehaver og i skoler samt barnets familie såsom: Moster, farbror, faster, morbror, venner og dem barnet overnatter hos, bedstemor, bedstefar, træner - hvis barnet dyrker sport, barnets venner osv. skal deltage og vil begynde og blive indkaldt i den nærmere fremtid.