airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Længere forældreorlov fra 1. januar 2020

Den 1. januar 2020 træder de nye regler om forældreorlov i kraft. Med de nye regler får forældre ret til 4 ugers længere forældreorlov.
18. december 2019

De nye regler omfatter alle forældre, der er på orlov den 1. januar 2020, eller starter orlov senere.
Man bør dog som nybagt forælder være særligt opmærksom på, at de øvrige regler i Inatsisartutlov om orlov ved graviditet, fødsel og adoption stadig gælder. Her er det navnlig vigtigt at hæfte sig ved reglerne om lønmodtageres pligt til at underrette arbejdsgiveren om, hvornår man påtænker at genoptage arbejdet og fristerne for dette.
De nye regler vedrører alene retten til yderligere fravær i 4 uger og indebærer ingen ændring i forhold til, om man har ret til løn eller barselsdagpenge under forældreorloven.

Kontakt

For nærmere information kontakt afdelingsleder Trine Foldager på e-mail: trif@nanoq.gl eller tlf: + 299 34 66 33