airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Pressemeddelelse

19. december 2019

Kommune Kujalleq er i fuld gang med projekteringen af et kombineret Råd- og Kulturhus.

November 2018 afsatte kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq midler til projekteringen af et nyt kombineret Råd- og Kulturhus i Qaqortoq.

Der har gennem flere år været problemer med bl.a. skimmel i rådhuset i Qaqortoq. Til trods for gentagne forsøg på at komme dette problem til livs, har det vist sig mest hensigtsmæssigt at rive det eksisterende rådhus ned og bygge et nyt.

I samarbejde med det rådgivende arkitekt- og ingeniørfirma Masanti er Kommune Kujalleq derfor i fuld gang med afdækningen af de kommunale forvaltningers behov samt hvorledes et Kulturhus kan indgå i projektet som en integreret del. Denne behovsanalyse forventes at være færdig primo 2020, hvorefter der foruden inddragelse af borgere og interessenter udarbejdes et byggeprogram samt eventuelt en arkitektkonkurrence.

Med et nyt rådhus vil alle forvaltninger kunne samles under samme tag i modsætning til nuværende, hvor 4 af kommunens forvaltninger er placeret i forskellige bygninger rundt omkring i byen.
Borgmester Kiista P. Isaksen udtaler:

”I forbindelse med projekteringen af et nyt Rådhus i Qaqortoq har vi fundet det vigtigt, at Rådhuset skal være et aktiv for borgerne, og at det ikke en bygning, der blot er i brug 8 timer om dagen. Derfor har vi sat os som mål, at bygningen også skal kunne rumme et Kulturhus som en integreret del af Rådhuset, så der er liv i bygningen fra morgen til aften”.

Der vil i løbet af første halvdel af 2020 ske inddragelse af borgere og andre interessenter som led i den videre projektering af Grønlands første kombinerede Råd- og Kulturhus.

Borgmester Kiista P. Isaksen udtaler videre:

”Vi ser meget frem til at kunne løfte sløret for kommunens planer omkring et kombineret råd- og kulturhus i løbet af 2020 og til den videre dialog med borgere, foreninger, støttegrupper og andre interessenter, ligesom vi ser frem til at kunne tilbyde vores ansatte tidssvarende faciliteter”.

Det nye Råd- og Kulturhus forventes at kunne være klar til ibrugtagning ultimo 2023 / primo 2024.

For yderligere oplysninger, kontakt borgmester Kiista P. Isaksen, telefon 49 76 72.

 

Kiista P. Isaksen

Borgmesteri