airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Arkitekturpris 2019 til B-249, Fredningsværdig bolig, bygget i 1919 på Torvevej, 3920 Qaqortoq

10. januar 2020

B-249 på Torvevej i Qaqortoq er opført i 1919 og bygningen er altså i år 100 år gammel. På Nationalmuseets oversigt over bevaringsværdige og fredede bygninger i Grønland, er denne bolig anført som ”Fredningsværdig” (Kategori 2). Nationalmuseet udtaler, at bygningen i virkeligheden burde være fredet, da den ikke siden opførelsen har undergået nogen forandringer og derfor i dag fremstår fuldstændig, som da den blev opført.

I foråret 2019 ønskede bygningsejeren Niels K. Bloch imidlertid at renovere den østvendte gavl og vinduerne, idet en del af træværket med tiden var blevet udtørret af vind, vejr og ælde og derved var blevet utæt. Før denne renovering gik i gang, kontaktede Niels K. Bloch derfor først Teknisk Forvaltning for at forhøre sig om eventuelle retningslinier for det forestående renoveringsarbejde. Til denne henvendelse kunne Teknisk Forvaltning så gøre bygningsejer opmærksom på, at der foreligger en Lokalplan for dette bevaringsværdige bymidteområde, som helt tydeligt angiver, hvad der kan og må gøres med de gamle, historiske bygninger.

I et tæt samarbejde med Forvaltning for Teknik og Miljø lod bygningsejer dermed sin værdifulde bygning og bolig forny efter et stort ønske om, efter bedste evne, at bevare bygningens oprindelige udseende, samt opnå en fredning af samme.

Under renoveringen i sommeren 2019 udtalte Nationalmuseet følgende om bygningen:

”Huset er yderst bevaringsværdigt og har en meget interessant lokalhistorie. Smedemester John Høegh´s (Ujuukulooq) hus har en meget fin beskrivelse i Registranten for bevaringsværdige bygninger i Qaqortoq fra 1986 og beskrives som en ordentlig, solid konstruktion med 2 lag planker indvendig på bindingsværkskonstruktionen og hele 4 lag udvendigt med tætnende pap imellem.

Huset er opført i 1918-1919 og er i år 100 år”.

Kommune Kujalleq vil gerne bifalde Nationalmuseets anbefaling og samtidig anerkende bygnings-ejers respekt for bygningens oprindelige arkitektur. Det ønsker kommunen at gøre, ved at tildele ejer Kommune Kujalleq´s Arkitekturpris 2019. Som anerkendelse for sin respektfulde indsats vil ejer af B-249 modtage en plade til montering på et synligt sted på bygningen, indgraveret med teksten:

”Kommune Kujalleq´s Arkitektur Pris 2019

for nænsom renovering

af bevaringsværdig bygning”.

Samtidig med denne præmiering tildeles bygningsejer Niels K. Bloch et beløb på Kr. 10.000,-