airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 5 for etablering af sprængstofdepot i Qaqortoq

22. januar 2020

Kommuneplantillægget har været offentligt bekendtgjort fra den 16.01.2020, fra hvilken dato kommuneplantillægget har retsvirkning.

Kommuneplantillæggets formål:

Planen omfatter fastlæggelse af delområde og byggefelter for placering af sprængstofdepot til etablering af ny lufthavn ca. 6 km nord for Qaqortoq.

Kommuneplantillægget har været i offentlig høring i 8 uger fra den 7.10.2019 – 2.12.2019, i hvilken periode borgere, virksomheder m.fl. har haft mulighed for at fremsætte indsigelser, bemærkninger og ændringsforslag.

Kommuneplantillæg 5 kan downloades her (PDF)