airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Vedvarende beskæftigelse forudsætter stabil arbejdskraft

Den 10. december 2019 afholdte Neqi A/S og Kommune Kujalleq et borgermøde i Narsaq med deltagelse af omkring 80 borgere i Narsaq.
10. januar 2020

Under borgermødet indledte Neqi A/S med at fremlægge status og visioner for virksomheden, hvor Neqi A/S meddelte at virksomheden gerne vil bidrage til at løfte udviklingen i Narsaq ved at sikre flere vedvarende arbejdspladser.

 

Ledelsen i Neqi udtalte herunder ”at udfordringen omkring sikring af stabile arbejdspladser ikke kan løses af virksomheden selv, men at der i høj grad er behov for involvering og deltagelse fra eksterne parter – herunder fra Kommune Kujalleq. Neqi ser derfor frem til, at Kommune Kujalleq samt borgerne fremadrettet vil kunne bidrage til tilførsel af stabil arbejdskraft, - ikke alene til slagteperioden - men også til de yderligere aktiviteter, som virksomheden arbejder på at kunne realisere i fremtiden.

 

”Jeg er utrolig glad for at Neqi A/S under borgermødet meddelte meget klart, hvilke planer og mål virksomheden blandt andet har for at skabe vedvarende arbejdspladser. Jeg er ikke i tvivl om at dette vil kunne lade sig gøre, såfremt borgerne i Narsaq bakker op om Neqi ´s planer og mål ved at tage medansvar for at der er stabil arbejdskraft til stede. Et sådan medansvar vil være en ubetinget nødvendighed, såfremt målet om flere vedvarende arbejdspladser skal kunne realiseres ”, siger Simon Simonsen, 1. viceborgmester og formanden for Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget i Kommune Kujalleq.

 

Igennem de seneste årti er ledigheden i Narsaq vokset markant med stagnerende befolkningsudvikling, stigende sociale udgifter og faldende skatteindtægter for kommunen som følger. Målet for Kommune Kujalleq er derfor at skabe varig beskæftigelse i tæt samarbejde med virksomhederne ved blandt andet at tilbyde kurser for de ansatte og de kommende ansatte i virksomhederne.

 

Under borgermødet præsenterede Neqi A/S deres planer for at skabe vedvarende arbejdspladser i slagteriet gennem øget forædling af deres produkter og udvidelse af deres produktion, hvilket forudsætter at der er stabil arbejdskraft til stede i Narsaq.

 

Inden borgermødet har Kommune Kujalleq og Neqi A/S indgået en aftale om at indgå et tættere samarbejde for at skabe flere vedvarende arbejdspladser i slagteriet. Kommune Kujalleq vil desuden arbejde for tilvejebringe boliger for de ansatte i Neqi A/S, ligesom kommunen i samarbejde med Neqi A/S vil sikre at der rekruttres personale til slagteriet med de fornødne kompetencer, herunder gennem kompetenceudvikling og kurser m.v.

 

”Neqi A/S og Kommune Kujalleq har indgået en konkret aftale om at holde jævnlige møder i starten af det nye år for at sikre at Neqi ‘s planer og mål for at skabe flere vedvarende arbejdspladser i slagteriet kan realiseres. Jeg håber derfor at borgerne i Narsaq bakker op omkring Neqi ‘s planer og mål, da det vil være afgørende at der er stabil arbejdskraft til stede for at planerne om vedvarende arbejdspladser kan realiseres”, afslutter Simon Simonsen.