airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Affaldsregulativer

Nye affaldsregulativer for private og erhverv 

For private
 
Der stilles specifikke krav til placering af affaldsbeholdere så som: vedbredte, belysning m.m., samt at adgangsvejen ved nye ejendomme ikke må bestå af trapper. 
 
Der er indarbejdet en ny ordning for bortskaffelse af ekstra dagrenovationsaffald. Hvis der ved en husstand ekstraordinært er store mængder dagrenovation, kan der i Borgerservice købes affaldssække påtrykt ”Ekstra Affald”. Renovatøren medtager disse ekstra affaldsposer.
 
Der er indarbejdet en specifik ordning for dagrenovation ved sommerhuse, fritidshuse m.v. som er beliggende i kommunens by- og bygdezoner.
 
Der er indarbejdet en specifik ordning for store mængder affald samt bygge- og anlægsaffald. Ordningen tilskriver at borgerne skal betale et gebyr for at bortskaffe bygge- og anlægsaffald samt store mængder af affald, som rækker ud over den etablerede storskraldsordning.
 
Der stilles generelt skærpede krav til størrelsen på indleveret affald til kommunens affaldsmodtageanlæg.
 
Der er indarbejdet en specifik ordning med særskilt gebyr for udtjente køretøjer og både. Der stilles i den forbindelse skærpede krav til miljøklargøring af disse før bortskaffelse til kommunens affaldsmodtageanlæg.
 
Der stilles skærpede krav til den etablerede ordning for glas- og dåseemballage, hvor alle private husstande opkræves et særskilt gebyr til dækning af kommunens udgifter i forbindelse med ordningen.
 

For erhverv

Der stilles krav til, at virksomheder uden fast adresse i en af kommunens bygder, der udøver affaldsproducerende aktiviteter i en af kommunens bygder, har pligt til at lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyrer m.v. 

Der stilles krav til at udenlandske virksomheder uden fast adresse i Grønland, der udøver affaldsproducerende aktiviteter i Kommune Kujalleq, har pligt til at lade sig registrere hos kommunalbestyrelsen med henblik på opkrævning af affaldsgebyrer m.v.

Der stilles specifikke krav til placering af affaldsbeholdere så som: vedbredte, belysning m.m., samt at adgangsvejen ved nye ejendomme ikke må bestå af trapper. 

Der stilles generelt skærpede krav til størrelsen på indleveret affald til kommunens affaldsmodtageanlæg.

Der er indarbejdet en specifik ordning for udtjente køretøjer og både, der stiller skærpede krav til miljøklargøring af disse før bortskaffelse til kommunens affaldsmodtageanlæg.

1. januar 0001