airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Direktionsbeslutning – COVID-19 INSTRUKS

Udenfor Grønland, herunder i Danmark, er der indenfor de seneste dage sket en voldsom stigning i antallet af COVID-19 smittede (coronavirus).
11. marts 2020

Set i lyset af, at kommunen har en samfundsvital operativ rolle, der berører mange borgere i kommunen, er det kommunens ansvar at sikre en forsvarlig og sikker drift af ældre- og daginstitutioner, skoler og fritidsinstitutioner, brand og redning mv.

Når Grønland får første tilfælde af COVID-19, er det væsentligt at vi har tilstrækkeligt med medarbejdere til at kunne løse vore vitale samfundsmæssige opgaver. Kommunen har derfor et ansvar for at forebygge smittespredningen af COVID-19 (coronavirus).

På den baggrund har direktionen dags dato besluttet følgende for ansatte i Kommune Kujalleq:

 • Ingen tjenesterejser i Grønland og Danmark. Absolut uopsættelige tjenesterejser kan kun gennemføres efter godkendelse af direktion, og efter indstilling fra forvaltningschef.
 • Ingen ansatte må i arbejdsmæssig medfør deltage i eksterne arrangementer/aktiviteter 
 • Kursus- og videreuddannelsesaktiviteter i arbejdsmæssig medfør stoppes ind til videre.
 • Ingen ansatte må i arbejdsmæssig medfør deltage i eksterne møder
   • Brugen af telekommunikationsmidler såsom videokonference, skype eller lignende, anbefales i stedet.
   • Deltagelse i uopsættelige møder efter konkret vurdering fra forvaltningschef.
  • Ansatte med udrejse fra de af Udenrigsministeriets listet områder (rød og orange) kommer i 14 dags hjemmekarantæne
  • Alle unødvendige besøg på alderdoms- og plejehjem frarådes. Denne anbefaling gælder også alle borgere.

  Ovenstående beslutning er gældende fra dags dato for samtlige ansatte under tjeneste i Kommune Kujalleq. Kommune Kujalleq kan i sagens natur ikke bestemme over ansatte uden for arbejdstid – men henstiller til at medarbejdere vurderer, hvilke aktiviteter de i fritiden deltager i.

  Almindelig forebyggende adfærd:

  Beskyt dig selv og andre mod smitte med ny COVID-19

  God hygiejne er den allerbedste metode til at forebygge smitte med ny COVID-19 Det gælder både for at beskytte sig selv, men i høj grad også for at beskytte andre, særligt ældre og svækkede. Derfor opfordrer vi alle til at følge de seks gode råd. Det gælder både på arbejdspladser, men også i offentligheden, når man fx kører med offentlig transport.

  Forebyg smitte:

  1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
  2. Host eller nys i dit ærme - ikke dine hænder
  3. Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt
  4. Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen
  5. Hvis du er ældre eller kronisk syg - hold afstand og bed andre tage hensyn
  6. Hvis du er syg, så bliv hjemme

  Specielt for ansatte på plejehjem – daginstitutioner – skoler henstilles der skærpet opmærksomhed i forbindelse med sygdom. 

  For medarbejdere i Kommune Kujalleq, der måtte have spørgsmål omkring COVID-19, kan der henvises til sundhedsmyndighedernes hjemmeside: www.nun.gl, ligesom kommunens HR-afdeling kan kontaktes, såfremt der måtte være tvivl.

  Denne instruks er foreløbig gældende indtil fredag den 10. april 2020.