airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2019-2028

Kommuneplantillægget indeholder arealudlæg til boliger og fællesfaciliteter i et delområde nord for Qaqortoq. Planen indeholder udlæg af nye arealer til forskellige typer af boliger med tilhørende fællesfaciliteter, nærbutik og daginstitution.
23. marts 2020

Forslaget til kommuneplantillæg blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 19. februar 2020.

Forslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden 13. marts – 8. maj 2020.

Høringssvar, bemærkninger eller indsigelser kan inden fristens udløb sendes til plan@kujalleq.gl  

eller til:

Forvaltning for Teknik og Miljø

Box 514, Planafdelingen

3920 Qaqortoq

kommuneplantillæg nr. 11