airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

2019-2028-imi Kommunimut pilersaarummut ilassut nr. 13

Kommuneplantillægget indeholder arealudlæg til hytter og lejrskolefaciliteter i et område nordvest for Narsaq. Området er udlagt med henblik på opførelse af hytter til forskellige private og turismerelaterede formål.

23. marts 2020

Forslaget til kommuneplantillæg blev vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 19. februar 2020.

Forslaget er fremlagt i offentlig høring i perioden 13. marts – 8. maj 2020.

Høringssvar, bemærkninger eller indsigelser kan inden fristens udløb sendes til plan@kujalleq.gl  

eller til:

Forvaltning for Teknik og Miljø

Box 514, Planafdelingen

3920 Qaqortoq

Kommuneplantillæg nr. 13