airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kære medborgere i Kommune Kujalleq

Disse tider, som vi går igennem, har vi ikke oplevet før, for vi her nu nået dertil, at situationen mere eller mindre har berørt os alle i verdenssamfundet.
17. marts 2020

(Dette læserbrev er skrevet før Naalakkersuisut holdte pressemøde d. 17/03 kl. 15:00)

I forbindelse med departementets og kommissionens arbejde følger samtlige kommuner situationen på nært hold, hvor vi har travlt.

Jeg beklager, at vi ikke har været ude med en udredning over for borgerne før nu, hvis det skulle have skabt fortvivlelse blandt medarbejdere og borgerne vedr. de forskellige beslutninger, der er blevet truffet blandt samtlige kommuner.

Vi skal opfordre borgerne, at man henvender sig telefonisk og via e-mail i stedet for at møde fysisk op på kommunekontoret, og denne opfordring vil være med til ikke at sprede COVID-19 og samtidig yde service.

Hvis en af medarbejderne bliver ramt af sygdommen, vil det resultater i, at de fleste medarbejdere må sendes hjem, og hvis det bliver tilfældet, vil servicen blive besværlig, og det vil vi gerne undgå mest muligt. Vi kan ikke undvære vores medarbejdere eksempelvis i forbindelse med udarbejdelse af offentlige ydelser, sagsbehandlinger af pensioner og mange andre samfundsvigtige opgaver.

Derfor må vi alle tage et medansvar, vi er nødsaget til efterkomme beredskabets indstillinger vedr. COVID-19 og som samfund beskytte os i fællesskab.

Da det er ønskeligt, at medarbejdere, der samfundsmæssigt har en vigtig og uundværlig rolle så som personalet på sygehusene, personalet på alderdomshjemmene og på andre vigtige områder så vidt muligt ikke bliver ramt af sygdommen, må vi alle sammen vise fællesskab og fælles ansvar.

Jeg er forstående for dem, der i disse dage kommer med meldinger om lukning af folkeskolerne og daginstitutionerne, da det har et budskab om, at vi som samfund skal passe på hinanden.

Der er allerede udarbejdet beredskabsplaner vedrørende skoler og daginstitutioner. Der er udarbejdet forholdsregler for at undgå større samlinger af børn, bl.a. ved at gøre mødetider og frikvarterer forskudte i forhold til hinanden.

Vi har valgt disse tiltag ud fra nuværende situation, da vi ikke ønsker at borgerservicen via mange funktioner går i stå. For hvis vi lukker alt for tidligt, så bliver mange forældre hjemme, fordi de har ingen til at passe deres børn.

Man skal tage grundige overvejelser, hvis man er én af beslutningstagere i en situation, hvor man skal træffe tunge beslutninger.

Så i tilfælde af, at vi lukker skoler og daginstitutioner, så skal vi sikre at børn af medarbejdere i samfundsvitale funktioner kan passes. Denne eventuelle beslutning handler om 1.166 børn i Kommune Kujalleq, og vi vil helt sikkert påvirke deres familier.

Jeg skal hermed gøre det helt klart, at vi ikke prioriterer økonomien over borgernes sundhed, men derimod at det handler om at sikre samfundsvigtige funktioner kan fortsat udføres.

Jeg vil gerne præcisere, at man følger med situationen meget nøje, og hvis det bliver nødvendigt at lukke skolerne og institutioner, så kan vi ikke komme uden om det.

Selvom alle nok ikke er enige i de beslutninger der træffes ud fra den aktuelle situation, så vil jeg venligt opfordre til, at vi allesammen viser samfundssind og tålmodighed.

Vi er allesammen bekymret under nuværende forhold, og vi skal derfor vise forståelse i stedet for vrede, men vi skal heller ikke gå i panik.

Fælleskab i samfundet har aldrig været så nødvendigt som i dag, for vi skal allesammen passe godt på os selv.

Vi skal dog ikke glemme at fylde vores dag med gode oplevelser, for gode oplevelser vil give os styrke til at passe godt på os selv.

Jeg vil benytte lejligheden til at takke alle dem, der er med i beredskabet, for vi har stadigvæk mange tunge opgaver foran os, og jeg er sikker på, at vi med fælles fodslag i samfundet vil skabe et godt samarbejde.

Med venlig hilsen 

Kiista P. Isaksen

Borgmester i Kommune Kujalleq