airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Nødberedskab for personlig støtte – pleje, og praktisk hjemmehjælp.

18. marts 2020
  • Hjemmehjælpsområdet tilstræber, at den enkelte borger med behov for hjælp har så få kontakter som muligt
  • Nødvendig personlig pleje og omsorg, samt praktisk hjælp opretholdes, dog således personlig pleje og omsorg samt hjælp til spisning har første prioritet
  • Derfor kan der hos borgere med større fysisk mobilitet, og som alene modtager praktisk hjemmehjælp forvente længere tidsintervaller for rengøring. Vurderinger for længere tidsintervaller sker løbende.
  • Ved ændringer kontaktes borgerne pr telefon
  • Udskrivnings konference med lokale sygehuse fortsætter for borgere som har behov for pleje eller praktisk hjælp ved udskrivelse fra lokale sygehuse.

Kommune Kujalleq anbefaler at man i størst mulig omfang undgås tæt kontakt til personale på hjemmehjælpsområdet, ligesom man opfordrer pårørende, frivillige med flere til at undgå unødige besøg hos hjemmeboende som modtager pleje – omsorg eller praktisk hjemmehjælp.