airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Direktionens – INSTRUKS VEDR. COVID-19

opdateret den 23/4-20.
20. april 2020

Set i lyset af, at kommunen har en livsnødvendig samfundsvital operativ rolle, der berører mange borgere i kommunen, er det kommunens ansvar at sikre en forsvarlig og sikker drift af ældre- og daginstitutioner, skoler og fritidsinstitutioner, brand og redning mv.

Nu da der er sygdomstilfælde forårsaget af COVID-19 er det vigtigt at have tilstrækkeligt med medarbejdere for at kunne udføre samfundsopgaver. Kommunen har derfor et ansvar for at forebygge smittespredningen af COVID-19 (coronavirus).

På den baggrund har direktionen dags dato besluttet følgende for ansatte i Kommune Kujalleq:

 • Der indstilles til, at der absolut ikke udføres unødvendige rejser inden for et område. Uopsættelige rejser kan kun udføres, hvis det er inden for de gamle kommunegrænser mellem by og bygder.  Eksempelvis inden for daværende Qaqortup Kommunia mellem by og bygder, og ligeså med Narsaq og Nanortalik og mellem deres bygder.
 • Ingen ansatte må i arbejdsmæssig medfør deltage i eksterne arrangementer/aktiviteter.
 • Kursus- og uddannelsesaktiviteter i arbejdsmæssig medfør stoppes ind til videre.
 • Ingen ansatte må i arbejdsmæssig medfør deltage i eksterne møder.
  • Brugen af telekommunikationsmidler, såsom videokonference, Skype eller lignende, anbefales i stedet.
  • Deltagelse i uopsættelige møder efter konkret vurdering fra forvaltningschef.
 • HJEMMEARBEJDSPLADS
  • For at sikre, at servicen og sagsbehandlingerne fra kommunens side ikke går i stå, og for at mindske smittespredningen af COVID-19 blandt medarbejderne så vidt muligt, kan der arbejdes hjemmefra efter aftale mellem leder og medarbejder.

 • HJEMMEKARANTÆNE (MED LØN)

Påbud om at blive hjemme har det formål at minimere smittespredningen uden for hjemmet.

Borgere, der har været i nærheden af en person smittet med COVID-19 eller har været i nærheden af en person, der inden for de sidste 14 dage har været uden for Grønland og personer, der har været i nærheden af en person, som har været på rejse til Nuuk, kan af deres arbejdsgiver eller af medarbejdere i beredskabet, blive påbudt/tilbudt om at blive hjemme.

 • I forbindelse med påbuddet/tilbuddet om at blive hjemme, kan den overordnede stille krav om at arbejde.
 • Medarbejdere, der efter udrejseforbuddet har været på rejse på egen hånd, vil blive påbudt om at blive hjemme uden løn.
 • Bliv i dit hjem, undtagen hvis man skal have frisk luft eller ud og handle. Når dette sker, skal man stadigvæk holde afstand til andre.
 • Undgå besøg
 • Der indstilles til, at påbuddet om at blive hjemme, bliver overholdt af hele husstanden, ellers har det ingen gavn.

Ovenstående beslutning er gældende fra dags dato for samtlige ansatte under tjeneste i Kommune Kujalleq. 

Kommune Kujalleq kan i sagens natur ikke bestemme over ansatte uden for arbejdstid – men henstiller til at medarbejdere vurderer, hvilke aktiviteter de i fritiden deltager i.

Almindelig forebyggende adfærd:

Beskyt dig selv og andre mod smitte med ny COVID-19

Den bedste måde at forebygge smitte af COVID-19 opnås gennem renlighed. Dette gøres for at beskytte sig selv og ikke mindst for at beskytte andre, især ældre og de svage. Derfor opfordrer vi alle til at følge de seks gode råd. Det gælder både på arbejdspladser, men også i offentligheden, når man fx kører med offentlig transport.

Forebyg smitte:

 1. Vask dine hænder tit eller brug håndsprit
 2. Host eller nys i dit ærme - ikke dine hænder
 3. Undgå håndtryk, kindkys og kram - begræns den fysiske kontakt
 4. Vær opmærksom på rengøring - både hjemme og på arbejdspladsen
 5. Hvis du er ældre eller kronisk syg - hold afstand og bed andre tage hensyn
 6. Hvis du er syg, så bliv hjemme

Specielt for ansatte på plejehjem – daginstitutioner – skoler henstilles der skærpet opmærksomhed i forbindelse med sygdom.

For medarbejdere i Kommune Kujalleq, der måtte have spørgsmål omkring COVID-19, kan der henvises til sundhedsmyndighedernes hjemmeside: www.nun.gl, ligesom kommunens HR-afdeling kan kontaktes, såfremt der måtte være tvivl.

Denne instruks er gældende indtil lørdag den 25. april 2020.

Qaqortoq, den 23. april 2020

Kim Dahl

Administrerende direktør