airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Opdatering fra borgmesteren omkring COVID-19

I disse tider, er hele vores verdenssamfund i mere eller mindre grad ramt af Coronavirussen COVID-19.
1. april 2020

Det er fuldt forståeligt, at der blandt borgerne er usikkerhed og frygt forårsaget af COVID-19, for jeg har selv haft disse følelser.

Jeg sidder med i beredskabsarbejdet sammen med de øvrige kommuner, hvor vi hver dag arbejder med bekæmpelsen af en epidemisk spredning af COVID-19. I vores arbejde anstrenger vi os efter bedste evne for at opnå de bedste resultater for hele samfundet.

Da det omfattende arbejde med bekæmpelsen af COVID-19, kommer oven i vores mange igangværende opgaver i kommunen, har vi meget travlt. Som en del af vores ansvarsområder i kommunen, arbejder vi efter bedste evne for at sikre en tryg til værelse for vores borgere.

Vi har udfærdiget et regelsæt med krav til vores medarbejdere i kommunen vedrørende COVID-19, eftersom vi beskytter vores medarbejdere mod smitte af COVID-19 og vi er særlig opmærksomme på, at betjeningen af samfundet fra kommunens side ikke går i stå.

Folkeskolerne er lige nu lukket. Men vi har stadigvæk forældre med samfundsvitale stillinger og enlige forældre, som skal fortsætte deres arbejde. Derfor tilbyder kommunen nødpasningsordning til disse, for at sikre at samfunds hjulene stadig kører.

Endvidere har vi for at beskytte de ældre, opfordret til ikke at besøge vores ældre på alderdomshjemmene i kommunen. I den periode kan familiemedlemmer i stedet aflægge et virtuelt besøg via internettet. Kommunen har i samarbejde Pisiffik i Qaqortoq doneret 4 stk. ipads til alderdomshjemmene, for at give denne mulig til de ældre og deres familie.

For at give de ældre en mulighed for at handle i ro og mag i dagene med lønudbetaling i slutningen af måneden, har vi fremskudt udbetalingsdagen af alderspension med én dag.

Vores arbejde med COVID-19 vil fortsætte så længe det er nødvendigt og vi vil løbende holde vores borgere orienteret om yderligere ændringer eller tiltag i vores kommune.

Registrerede tilfælde af smittede p.t. findes i Nuuk, og selv om vi ikke har erfaret smittede tilfælde i resten af kysten, har vi deltaget i samarbejdet efter bedste evne for at hindre udbredelsen af COVID-19.

Derfor vil jeg benytte denne lejlighed til at opfordre mine medborgere, at vi efterkommer myndighedernes indstillinger ved at være hygiejniske og holde afstand til hinanden.

Endvidere vil jeg hermed opmuntre mine medborgere i Kommune Kujalleq endnu engang til at efterkomme epidemikommissionens kraftige anbefaling om, at alle ikke strengt nødvendige rejser internt i Grønland frarådes.

På baggrund af forholdene i disse tider, er det blevet endnu vigtigere, at vi holder sammen, derfor er det mit håb, at vi kan støtte hinanden i vores tiltag, der vedrører bekæmpelsen af COVID-19.

Jeg skal gentage, at jeg godt kan forstå, at folk i disse tider, har en usikkerhed og frygt, for det oplever vi alle sammen. Til sidst vil jeg gerne takke alle de borgere, som trofast efterlever de anbefalinger man kommer med. Det varmer mit hjerte og viser, at når det er nødvendigt, står vi sammen.

Lad os passe godt på hinanden – tak.