airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

kære borgere

For tre måneder siden demonstrerede en gruppe borgere mod kommunens og ledelsens lukkethed, og efterfølgende var to andre demonstrationer.
29. maj 2020

Fra kommunens side har vi lyttet til budskaberne under borgernes demonstrationer, lige som vi har modtaget budskaberne fra plakaterne under den første demonstration.

På baggrund af de budskaber, som borgergruppen har fremkommet med har vi lavet tiltag, hvor det var os muligt og udført de opgaver, som man havde sat sig for, lige som vi er gået i gang med at forbedre det, som borgergruppen fremsatte med budskabet om, at kommunalbestyrelsen og kommunen var alt for lukkede.

Vi bestræber os på at styrke den fremtidige borgerinformation fra kommunens side, herunder planer for den fremtidige åbent hus-arrangementer, hvor borgere får mulighed for at mødes og debattere med medlemmer af kommunalbestyrelsen.

Der ved siden af fortsætter vi de traditionelle borgermøder i vores byer og bygder.

Demokratiet, valget hvert fjerde år samt de beslutninger der bliver taget på vegne af borgerne skal respekteres, da beslutningerne bliver taget på vegne af borgerne. I denne aktuelle valgperiode forvaltes der seriøst på baggrund af Siumut målsætninger, men ikke desto mindre er der altid plads til forslag fra alle kommunalbestyrelsesmedlemmer.

For at styrke nærdemokratiet har man oprettet lokaludvalg, der er lovmæssigt bestemt og beskyttet, hvor enhver vælger kan stå frem. Disse organer kommer med forslag til kommunalbestyrelsen, derfor forvaltes der med fuld respekt for demokratiet.

Kommunen glæder sig over, at borgerne viser interesse for kommunens arbejde, og vi vil gøre, hvad vi kan for at imødekomme borgernes ønsker om, hvad der skal til for at skabe en bedre kommune.

Men vi skal pointere, at vi under alle omstændigheder respekterer den lovpligtige tavshedspligt, når det drejer sig om enkelte personsager, og at vi anser det for meget vigtigt, at der forvaltes på ærlig vis og på baggrund af de gældende lovgivninger.

I forbindelse med de forskellige sagsopgaver benytter man sig af forskellige konsulenter, jurister og revisorer, lige som kommunen har indført Whistleblower-ordningen og antikorruptionspolitikken. 

Derfor vil jeg endnu engang komme med en påmindelse om, at vi til enhver tid er rede til dialog, så henvend jer, hvis I er interesseret i samtale med en kop kaffe, som det før i tiden er blevet meldt ud, at det er en mulighed.

På kommunen benytter vi os ikke af at tie folk ned, og da vi er så taknemmelige for borgere, der har lyst til at deltage i kommunens udvikling, er det glædeligt, at I ønsker at deltage i samarbejdet. 

Med venlig hilsen

Borgmester Kiista P. Isaksen og kommunaldirektør Kim Dahl