airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Offentlig licitaion

Narsaq, udskiftning af kloakledning langs aaninngivit
14. maj 2020

På vegne af bygherren, Kommune Kujalleq, udbydes hermed nedenstående arbejder i offentlig licitation.

Opgaven omfatter udskiftning af 105 lbm kloakledning og 4 tilhørende nedgangsbrønde i et projektområde ved Aaninngivit.

 

Opgaven udbydes i hovedentreprise og vil omfatte følgende arbejder:

  • Udgravning og jordarbejde
  • Terrænbefæstelsesarbejde
  • Kloakarbejde

Tildelingskriteriet er den laveste pris og tilbud kan ikke afgives elektronisk.

 

For at få sit tilbud taget i betragtning må tilbudsgiver ikke have ubetalt forfalden gæld til det offentlige, og ved tilbuddet skal lægges en erklæring der giver Kommune Kujalleq tilladelse til at indhente relevante oplysninger herom hos offentlige myndigheder.

Opgaven forventes udført i tidsrummet fra medio juni 2020 til ultimo september 2020. Udbudsmaterialet bestilles på mail ngn@inuplan.gl.

Udbudsmaterialet udleveres elektronisk.

Tid og sted for afholdelse af licitationen vil fremgå af udbudsskrivelsen.

På vegne af Kommune Kujalleq – Narsaq

 

 

 

 

 

 

 

Inuplan A/S

Postboks 1024, 3900 Nuuk