airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kære medborgere i Kommune Kujalleq, ærede arbejdere, tillykke med arbejdernes internationale kampdag.

1. maj 2020

Hvor end I bor i vores kommune, vores byer eller vores bygder, er I ganske uundværlige som værende mere eller mindre deltagere i udviklingen. 

I den senere tid, hvor COVID-19 har ramt hele verdenssamfundet, er det bevist, hvor vigtig en rolle arbejderne har i samfundet.

I forbindelse med den pleje af børn og de ældre og de mange arbejdspladser er det igen tydeliggjort hvor stor sammenhængen er  i de velkendte hjule i samfundet, der sikrer vores velfærd.

Derfor vil jeg på vegne af kommunalbestyrelsen benytte denne lejlighed til at takke jer arbejdstagere og erhvervsdrivende inderligt for jeres hengivne arbejde og tiltag.

Vi husker vores ældre og deres budskaber, som de havde fremkommet med i forbindelse arbejdernes kampdag, og de har jo været gode forbilleder for børnene, der har haft en effektiv virkning.

Gennem disse oplevelser skabes lysten til at være arbejdstager, og det må betegnes som solidaritet. Samfundet kan ikke fungere uden arbejdstagere.

Der er nu gået tre år siden valget til kommunalbestyrelsen, og vi alle folkevalgte arbejder grundlæggende hårdt for at opnå en kommune, der er i udvikling, der er attraktiv at arbejde i, der er tryg for familierne, der effektivt kavlificerer ungdommen, og der er attraktiv at blive ældes i.

Derfor har vi skabt det nye selskab Innovation South Greenland i begyndelsen af 2019. Efter stiftelsen kan kommunalbestyrelsen, erhvervslivet og iværksættere nu modtage rådgivning og vejledning.

Jeg er fortrøstningsfuld, efter som det vil resultere i, at vi nu kan planlægge til den bedste fordel for Sydgrønland.

Derfor er det nødvendigt, at vi fælles støtter alle former for potentielle erhvervstiltag og nye arbejdspladser.

I disse år er der i forbindelse med udviklingen af Kommune Kujalleq forskellige pejlemærker, der vil resultere i varige arbejdspladser.

I forbindelse med opførelsen af landingsbanen i Qaqortoq kan vi glæde os over, at vil skabe mange arbejdspladser, når sprængninger og vejføringen skal igangsættes. Da vi fik lavet en undersøgelsen vedrørende de samfundsmæssige økonomiske konsekvenser i forbindelse med opførelsen af landingsbanen, viste det sig, at det vil resultere i flere arbejdspladser og befolkningstilvækst.

Jeg kan derfor med store glæde fortælle. at vi har knækket kurven af negative befolkningudvikling, der har plaget os i flere år, og dette er kun muliggjort ved lange seje træk og tæt samarbejde med borgerne, den næste indsats er så at sikre en positive befolknings udvikling.

Vi fortsætter vores møder med borgerne i fremtiden da vi kan se at vores tætte samarbejde med borgerne har positive følger, og for at følge det op skal vi arrangere åbenthuse, hvor borgerne kan frit mødes med os. Vi har ellers planlagt at en række åbenthus arrangementer i kommunekontorerne i samtlige byer skal arrangeres via telekommunikation, hvor den første skulle ske 1. april, men covid-19 krisen har hindret den og vi melder ud når dette bliver muligt i den nærmeste fremtid.

Sydgrønland er nu en del af verdensarvslisten, og da vi vil meget gerne sikre at dette betyder positiv udvikling indenfor erhverv og turisme, har vi underskrevet en aftale med Naalakkersuisut vedrørende etablering af visitorcentre i Sydgrønland. Dette med henblik på at gøre Sydgrønland et stort turistdestination.

Ud fra vores møder med Neqi A/S vedrørende etablering af faste arbejdspladser i Narsaq er der grund til at være optimisk fremover da vores interesse er at skabe vedvarende arbejdspladser for arbejdstagerne.

Forsøg og fornyelser omkring dyrehold og landbrug er nødvendige såfremt Sydgrønlands status som Grønlands spisekammer skal fortsat styrkes til alles gavn.

Efter en længere tids pause er i de seneste år anlægsaktiviteterne er atter i gang i Kommune Kujalleq; plejehjemmene i Narsaq og Nanortalik er renoveret og udvidet, og skolerne er også under renovering. Derudover er daginstitutionen Angajo erstattet med en ny bygning.

De nye anlægsaktiviteter betyder flere arbejdspladser for arbejdstagere, og for vores kommune er de nye arbejdspladser meget kærkomne.

Opførelse af personaleboliger og daginstitutioner i kommunens 3 byer indgår i kommunalbestyrelsens målsætninger. Boligbyggeriet er allerede i gang i Qaqortoq og på et senere tidspunkt er det planen, at der opføres personeboliger i Narsaq og Nanortalik.

Sydgrønland er også en uddannelsessted, hvorfor der planlægges nye kollegier for de studerende.

Der er behov for flere daginstituionspladser, da positiv befolkningsudvikling betyder flere børn. Positiv befolkningsudvikling er også en realitet i nogle af vores bygder, og vi har derfor godkendt dagplejerordning i de steder, hvor der er behov.

Landingspligtige kvoter i øget i de seneste år og vi som folkevalgte kæmper fortsat for yderligerw kvoteøgelsee med henblik på værdiforøgelse af vores ressourcer til havs.

Efter flere års venten er jeg også glad for den positive udvikling omkring godkendelse af udvinding af sjældne jordarter i Tanbreez projektet i Kringlerne

Naalakkersuisut har orienteret, at man er nået til høringsprocessen vedrørende udnyttelsestilladelse. Det vil betyde nye arbejdspladser i Kringlerne.

Jeg vil gerne benytte lejligheden og fortælle om kombineret kulturhus og rådhus samt en multihal, som er allerede under planlægning, hvor borgerne skal inddrages i udformningen. Disse større projekter vil unægteligt betyde flere arbejdspladser i vores kommune.

Jeg kan forestille mig, at disse skaber trygge rammer for fælleskab for arbejdstagere og deres familier; ja, at arbejde er vitalt i vores liv, men at hvile er ligeså vigtigt - så husk, at I også skal tage af jer selv.

Jeg indledte med at sige, hvor betydningsfulde arbejdstagerne er for vores kommune - af den grund er det meget vigtigt, at vi er gode rollemodeller for børn og unge, således arbejdstagerrollen også kan fortsætte til næste generation. De børn vi opfostrer er nemlig dem, der skal arbejde i fremtiden og vise vores ansigt udadtil, lad os håbe, at vi er gode rollemodeller i navnet af gensidig respekt.

Vores børn har nemlig rollemodeller under deres barndomstid, som de ser op til og kan vælge en karriere ud fra deres rollemodeller. Jeg skal derfor opfordre virksomhederne om at tage større elever med åbne arme, når de skal på skolepraktik, for det er dem, der skal overtage, når vi lægger vores arbejdstøj fra os.

Så kære arbejdsgivere, min opfordring til jer er at sikre tillidsfulde og trygge arbejdsrammer for arbejdstagerne, således de kan arbejde under optimale forhold.

Dette er vigtigt for os, og vi har derfor indført whistleblowerordning i vores organisation i år, derudover er vi blevet medlem af Transparency International Greenland for at sikre, at der forvaltes på ærlig vis.

Ved vores mærkedag som arbejdere vil jeg ikke undlade at anderkende og takke de frivillige ressourcer, som bruger mange kræfter i fællesskabets navn og udfører mange arrangementer og forebyggelsinitiativer, og derved er I med til at gøre vores kommune attraktiv.

Kære arbejdstagere, jeg vil endnu engang ønske jer tillykke med arbejdernes dag; at være en arbejdstager er en af livets store stoltheder - for arbejdstagerne skaber store værdier for samfundet. På vegne af kommunalbestyrelsen skal vil jeg endnu engang takke jer og ønske jer en god mærkedag i forbindelse arbejdernes internationale kampdag.