airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udbudsskrivelse

Vedrørende: Busdrift i Qaqortoq
26. juni 2020

Kommune Kujalleq udbyder herved ovennævnte opgave i ”offentlig licitation”.

Forvaltning for Teknik og Miljø forbeholder sig ret til at vælge mellem de indkomne tilbud eller forkaste dem alle.

Opgaven omfatter busdriften i Qaqortoq by. Bussen kan have op til 33 passagerer, 22 siddepladser, 1 barnevogn/handicapplads og op til 10 ståpladser. Arbejdet påregnes udført året rundt.

For entreprisen er gældende:

  1. Nærværende udbudsskrivelse og SA/SB dateret 12-06-2020
  2. Entreprisen er gældende i perioden Oktober 2020 – Oktober 2023
  3. Prisen er fast
  4. Tilbudsliste
  5. Evt. rettelsesblad

Tvivlsspørgsmål skal rettes skriftligt og sendes til Forvaltning for Teknik og Miljø i Qaqortoq, att.: Sem Ottosen (e-mail: seot@kujalleq.gl), inden den 31-07-2020 kl. 14.00.

Tro og love erklæring

I henhold til § 7 i landstingslov nr. 3 af 2. maj 1996 om ”inddrivelse og forebyggelse af

restancer til det offentlige”, skal entreprenøren afgive en erklæring på tro og love om, i hvilket omfang tilbudsgiveren har ubetalt, forfalden gæld til det offentlige.

Tro- og loveerklæring til underskrift er vedlagt tilbudslisten.

Accept af tilbud gives først, når den underskrevne erklæring er godkendt af myndighederne.

Tilbud

Tilbuddet afgives i 1 eksemplar på vedlagte tilbudsliste og afleveres i lukket kuvert til:

Kommune Kujalleq
Forvaltning for Teknik og Miljø i Qaqortoq
Postboks 514
3920 Qaqortoq
Mærket ”Tilbud vedr.: Busdrift i Qaqortoq”

Licitation afholdes hos Kommune Kujalleq, Forvaltning for Teknik og Miljø, Majavej B-1196, 3920 Qaqortoq den 14-08-2020 kl. 14.00, hvor de indkomne tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede.

Vedståelse

Budgiver skal vedstå det angivne tilbud i 2 måneder fra tilbudsdagen.

Udvælgelse

Tildelingskriteriet er: ”Bedste forhold mellem pris og kvalitet”