airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplantillæg nr. 11 til Kommuneplan 2019-2028

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 11 200-C8 i Kommune Kujalleq
4. juni 2020

Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq har d. 20.05 2020 vedtaget kommuneplantillæg: 200-C8

Kommuneplantillæggets formål:

De eksisterende områder til boligbyggeri er ved at være udtømte og der eksisterer et stort behov for at bygge nye boliger af forskellig slags.

Dette drejer sig dels om personaleboliger, udlejningsboliger, andelsboliger, fritliggende enfamiliehuse samt almene boligblokke og punkthuse.

I forbindelse med udbygningen af denne bydel skønnes der også at blive behov for etablering af en daginstitution i lokalområdet, samt mindre servicevirksomhed og andre fælles- og rekreative formål.

Kommuneplantillæg nr. 11