airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplantillæg nr. 13 til Kommuneplan 2019-2028

Offentlig bekendtgørelse af kommuneplantillæg nr. 13 300-K9 i Kommune Kujalleq
4. juni 2020

Kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq har d. 20.05 2020 vedtaget kommuneplantillæg: 300-K9

Kommuneplantillæggets formål:

- at etablere et attraktivt, varieret og rekreativt område i overensstemmelse med Planstrategien.

- at sikre en hensigtsmæssig udnyttelse af det åbne land hvor de forskellige interesser imødekommes,

- at sikre at der kan etableres attraktivt beliggende hytteområder til privat brug, udlejning til besøgende og turister for at fremme turisterhvervets fremtidige muligheder i Narsaq.

- at der i området kan opføres en kommunal lejrskole, som skal kunne give børn og unge mulighed for at kunne opholde sig i og beskæftige sig med naturen som alternativ til de daglige, digitale aktiviteter.

Kommuneplantillæg nr. 13