airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplantillæg nr. 18 til Kommuneplan 2019-2028

Offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 18 200-D12 i Kommune Kujalleq
3. juni 2020

Baggrunden for udarbejdelsen er, at den eksisterende kirkegård i Narsaq er ved at nå sin maksimale kapacitet og ikke rummer flere udvidelsesmuligheder.

På foranledning af Menighedsrådet i Narsaq, er dette tillæg tilvejebragt, så det vil være muligt at anlægge en ny kirkegård i rimelig tid før kapaciteten på den eksisterende kirkegård er opbrugt.

 

Vedhæft kommuneplantillæg nr. 18