airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommuneplantillæg nr. 7 til Kommuneplan 2019-2028

Offentlig høring af forslag til kommuneplantillæg nr. 7 200-B12 i Kommune Kujalleq
3. juni 2020

Dette kommuneplantillæg ændrer det eksisterende delområde 200-A12 i Kujalleq Kommuneplan 2017-28. Det nye erhvervsområde er beliggende indenfor delområde 200-A12‘s grænser, og fjerner dermed en del af boligområdet. 200-A12 er ubebygget og har ikke et kommuneplantillæg.

Qaqortoq skal udvides og udnytte de vækstmuligheder den nye lufthavn bringer, samt give plads og mulighed for, at nye virksomheder og erhverv kan etablere sig i byen. Samtidig skal byens eksisterende erhverv have mulighed for at udvide, udnytte og tilpasse sig til byens og kommunens nye infrastruktur.

Planområdet muliggør at erhverv kan etablere sig imellem den eksisterende by og den nye lufthavn, men ligger stadig tilbagetrukket fra Mittarfimmut Aqqutaa, for ikke at skæmme en naturskøn indgang til byen, for borgere, gæster og turister, som kommer til byen via Mittarfimmut Aqqutaa

Vedhæft kommuneplantillæg nr. 7