airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmesterens tale på nationaldagen

Kære medborgere,

Jeg ønsker jer alle sammen inderligt tillykke med nationaldagen.

Siden tidernes morgen holdt det grønlandske folk sommerstævner omkring solhvervstiden og fejrede det kulturelle fællesskab, og derfor er vores samvær under nationaldagen blevet en del af vores nationale identitet.

Vilkårene under nationaldagen i disse dage er dog anderledes. Vi har som de andre kommuner ligeledes besluttet at overholde myndighedernes anbefalinger og derfor arrangerer nationaldagen på ansvarlig vis.

På denne måde er vi med til at passe på vores ældre og svage i samfundet, og med denne mulighed vil jeg takke borgerne for at være forståelige og ansvarlige i disse tider.

I år har det været svært og beklageligt at arrangere nationaldagen på en anden vis end vi er vant til, men som omstændighederne er nu, er vi nødsaget til at følge anbefalingerne.

På trods af, at tingene ser anderledes ud, har vi traditionen tro rejst vores grønlandske flag.

Det grønlandske flag blev for 35 år siden rejst for første gang i nationaldagen, dette er blandt andet en af de begivenheder vi fejrer denne dag.

Under hejsningen af vores flag, som jo er en af vores identitet, hvorfra vi henter vores ressourcer og er stolte af, har jeg, kære borgere i vores byer og bygder, jer meget i tankerne, og jeg er taknemmelig for, at vores flag skaber sammenhørighed hvor end vi befinder os.

Her under nationaldagen befinder vi os i højsommeren, hvor vores yderst flotte natur og højlyse dage har mangt at byde på, og må højsommeren berige os med kræfter til resten af året.

Et af sommerens kendetegn er ny udklækkede studenter og færdiguddannede. Når de ny udklækkede studenter viser sig rundt i byen, føler jeg stor taknemlighed, da de er landets fremtid. Hvert år jeg er dybt taknemlig, fordi der er så mange, der bliver færdige i vores kommune.

Netop disse studenter er jo dem, som skal være med til at bane vej mod vores selvstændighed. Det er vigtigt, at vi i fællesskab er med til løfte vort land, og det gør vi sammen med vores uddannede.

I Kommune Kujalleq vil vi derfor være med til at forberede ved at sikre, at vores børn får den bedst mulige uddannelse.

Vores arbejde for at have gode undervisningsmaterialer og ikke mindst et sammenhørigt kurs for lærere arrangerede vi sidste år et seminar for alle lærere i Sydgrønland. Under seminaret var formålet at dele erfaringer og fremtidsplaner, og det tegner godt for fremtiden.

Vi i Kommune Kujalleq er derfor meget begejstrede for alle studenterne og de nyuddannede, og håber at de, som er rejst fra Sydgrønland for at studere, vil vende tilbage efter endt uddannelse, så de kan være med til at berige Sydgrønland og dets befolkning, hvilket har været stigende i de senere år.

I løbet af de sidste 3 år har vi i kommunalbestyrelsen udført forskellige vellykkede tiltag tæt sammen med borgerne for at kommunen skal være attraktiv.

Som bekendt har Kommune Kujalleq i årenes løb været igennem affolkning, gennemsnitligt blev befolkningen færre med 100 pr. år. Dette er billede er dog blevet ændret.

Jeg er taknemmelig for vores tætte samarbejde med kommunalbestyrelsen og borgerne omkring formålet om en attraktiv kommune. Dette har vi kunnet bevidne under borgermøderne i lokalrådene og ikke mindst blandt de frivillige ressourcepersoner.

De frivillige ressourcepersoner beriger os gennem kulturelle og fælles aktiviteter, og fællesskabet som borgerne oplever og får stor glæde af, kan ikke fås for penge.

Jeg vil benytte denne lejlighed til inderligt at takke alle de forskellige frivillige kræfter inden for foreninger og sportsforeninger i alle vores byer og bygder.

Den tid I har ofret for borgerne og vores kommune er meget værdifuldt og er med til at sikre, at vores kommune er attraktiv at bo i.

Vi skal arbejde for, at vi kontinuerligt støtter ressourcepersonerne inden det kulturelle område i vort land, da vi er et folkefærd der finder vores identitet, vort land og dets ressourcer betydningsfuldt.

Derfor er jeg stolt over, at vi i kommunalbestyrelsen har oprettet Forvaltningen og Udvalget for Kultur, Fritid og Forebyggelse i denne valgperiode. Ind til dato er vi begyndt at se resultaterne af de initiativer, der er blevet taget, og jeg er sikker på, at vi i fremtiden kommer til at føle og se effekterne af tiltagene.

Kommune Kujalleq ligger i et naturskønt område, som vi sydgrønlændere blandt andet er meget stolt over. Vi råder over kvæg, får, levende ressourcer fra land og hav og grøntsager, derfor kan man af gode grunde kalde Sydgrønland for vort lands madkammer. Vi har efterhånden i flere år promoveret vores rigdomme i fællesskab i form madvarer gennem Food Festival arrangementer. Vi er i fuld gang med at intensivere tiltagene for så vidt angår Food Festival i de kommende år for at sikre en øget forbrug og markedsføring af vores ressourcer af bedste kvalitet. Vi ser frem til, at de nye spændende projekter medfører gode resultater til gavn for os allesammen.

Under højsommeren, hvor alt er grønt, tager vi ture på naturen og udnytter dens ressourcer.  Omverden er mere og mere opmærksom på Sydgrønlands historiske norrøne fortid og den skønne natur.

Qassiarsuk, Igaliku, Sissarluttoq, Vatnahverfi samt Hvalsey, hvor forfædres gamle bosteder, som var velbevaret i mere end 1000, er nu en del af verdensarven og omverdens interesse for dem er ikke blevet mindre.

Selvom sommerens dage er meget anderledes end vi er vant til, glæder vi os til anlæggelsen af Visitor Centret, som skal igangsættes om 2 år og vil skabe gode nye muligheder inden for turismen.

Landet i Sydgrønland, som vi kalder for vores hjem, skal vi være stolte af og bruge og udvikle dets potentialer erhvervsmæssigt og på turisme området.

Vi har vænnet os til, at korsang, fælles morgenmad og forskellige arrangementer er en del vores fejring af nationaldagen. Dog skal vi i dag fejre dagen på en anderledes måde på grund de realiteter vi går igennem i disse dage.

Jeg håber derfor, at I får glæde af den anderledes måde, vi fejrer dagen på, nemlig på digitalt vis. De lokale musikere og historiefortællere skal skabe sammenhæng i vores kommune i forbindelse med fejring af dagen.

Vi vil ellers meget gerne fejre nationaldagen men også 35 års dagen for det grønlandske flag, sammen med jer; men tidens udfordringer gør, at vi må fejre dagen hjemmefra, så vi er taknemlig for, at vore talentfulde musikere og historiefortællere kan skabe samhørighed.

Alle borgere i byerne og bygderne, I er i mit hjerte i dag, og det er mit håb, at I får en god nationaldag sammen med jeres kære til trods for de udfordringer vi oplever.

Må vi alle være ansvarlige og følge anbefalingerne, og med et stort ønske en god nationaldag for jer vil jeg endnu engang sige tillykke med dagen på årets længste dag.

Kiista P. Isaksen

Borgmester