airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Affaldsplan 2020-2031

Kommune Kujalleq har udarbejdet en affaldsplan. Affaldsplanen er gældenden for perioden 2020 til 2031 og sætter fokus på en bedre udnyttelse af ressourcerne, en højere kvalitet i genanvendelsen og bedre muligheder for affaldssortering.
17. august 2020

Affaldsplanen indeholder de overordnede visioner, mål samt konkrete initiativer, der vil blive iværksat i løbet af planperioden.

Med affaldsplanen 2020 – 2031 er det besluttet, at der skal arbejdes ud fra målsætningerne:

  1. En styrket informationsindsats over for borgere og virksomheder
  2. Affaldsforebyggelse, øget kildesortering og genanvendelse
  3. Udvikling af bæredygtige forbrændingsløsninger
  4. Modtagefaciliteter for behandling af affald
  5. En styrkelse af planlægning, administration og drift

Der vil i løbet af planperioden blive iværksat en række aktiviteter for både private husholdninger, erhverv samt kommunens institutioner, skoler mm.

Herudover findes der i Affaldsplanen en tids- og handleplan for, hvornår de forskellige initiativer forventes, at blive gennemført.