airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

- Naalakkersuisut taber over for Inatsisartuts beslutning på bekostning af samfundet!

Borgmesteren er skuffet over Kalaallit Airports forhandlinger vedrørende licitation af lufthavnsprojektet i Qaqortoq, der ikke blev fuldført rettidigt.
21. august 2020

Da de fem tilbud, der vedrører lufthavnsprojektet i Qaqortoq, var større end Kalaallit Airports Domestic A/S´s budget i forbindelse licitationen, som selskabet havde igangsat, blev licitationen annulleret, dette betyder, at man planmæssigt ikke kan igangsætte etableringen af lufthavnen i Qaqortoq i år. Borgmester Kiista P. Isaksen er skuffet over planerne om en ny licitationsrunde.

-Det var en trist nyhed, og det er meget skuffende. Det blev meddelt, at den planlagte anlægsarbejde omkring lufthavnen i Qaqortoq, der skulle have været igangsat i år, er blevet annulleret. Dette er uacceptabelt og uforståeligt. Da budgetteringen for lufthavnsprojektet i Qaqortoq og projektmaterialerne i forbindelse med licitationen samt at der er prismæssige afvigelser i de benyttede materialeudvalg til projektet, måtte alle de fem virksomheder have fremkommet med alt for høje tilbud, og dette er tegn på, at projektmedarbejderne har udført deres arbejde på en hel uacceptabel måde, eller at Naalakkersuisut har afsat for få midler, og hvis det skulle være tilfældet, vil det være ærgerligt, da Kommune Kujalleq kommer til at betale højt for det, sagde Kiista P. Isaksen og fortsætter.

I de senere år har kommunalbestyrelsen i Kommune Kujalleq, med udviklingen som sigte, formået at vende affolkningen, der har stået på i flere år til en befolkningsvækst, og denne udvikling burde forsvares fra den centrale politiske side, da vi i vores nuværende status føler, at vi holdes for nar og bliver ringeagtet af Naalakkersuisut, som lige frem har resulteret i mistillid. Man får lige frem lyst til at få aktindsigt licitationsrunden og de udbud, der er blevet indsendt, og de burde ellers blive fremlagt. Naalakkersut har tabt over Inatsisartuts beslutninger med på bekostning af borgerne i Sydgrønland, og det er slet ikke på sin plads med den konstante nedrangering, for vi har lyst til at udvikle os, siger Kiista P. Isaksen

Da lufthavnsprojektet blev godkendt af Inatsisartut under efterårssamlingen i 2018, begyndte Kommune Kujalleq på forberedelserne omkring en central lufthavn i Sydgrønland.

-Lige efter at Inatsisartut havde godkendt lufthavnsprojektet i Qaqortoq, etablerede vi erhvervsselskabet Innovation South Greenland for at bane vej for erhvervsudviklingen i vores kommune og iværksættere, og denne er allerede benyttet effektivt. Men nu da liciteringen er udskudt til næste år, er det ønskeligt, at man undgår en mulig tilbagetrækning af iværksættere. Derfor kan man ikke uden videre acceptere planerne om udsættelse af licitationen til næste år, da man har mulighed for at indgå en kontrakt på baggrund af licitationen inden udgangen af året, siger Kiista P. Isaksen

I de senere år har passagerbefordringen haft besværlige kår, og for at bane vej for en smidigere trafik har man i mange år arbejdet for at etablere en lufthavn i Qaqortoq.

-Efter at have ventet på en lufthavn i over 30 år, kan vi ikke vente længere, da det er strengt nødvendigt at forbedre trafikforholdene med udviklingen i Sydgrønland for øje. Beslutningen om anlæggelse af en ny lufthavn i Qaqortoq er truffet med henblik på at forbedre den uholdbare situation omkring servicekontrakterne, hvor sammenhængende trafik var målet, hvilket ikke er situationen idag. Trafikmæssigt er vi er allerede for bange den kommende vinter og de næst kommende vintre, her burde den optimale samfundsfinansieret servicekontrakt burde realiseres. Jeg vil derfor opfordre Kalaallit Airport samt Naalakkersuisut om at komme med en løsning således der ikke sker yderligere forsinkelser på lufthavnsbyggeriet, vi kan nemlig ikke længere sidde og vente, især efter en beslutning om lufthavnen mellem Qaqortoq og Narsaq skal være landskassefinansieret, som absolut skulle sikre at lufthavnen bliver reelt bygget. afsluttede Kiista P. Isaksen.

Ifølge Kalaallit Airport´s plan skulle anlæggelsen af Qaqortoq lufthavn igangsættes pr. juni 2020, dette blev udsat til august, men derefter kom der en beslutning om udsættelse.