airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Udnyttelsestilladelse til Tanbreez

Kommune Kujalleq er af Tanbreez Greenland Mining A/S blevet orienteret om, at selskabet nu er blevet meddelt en udnyttelsestilladelse for Tanbreez-projektet, som er beliggende på skyggesiden af Redekammen.
17. august 2020

Mineprojektet kan nu endelig komme videre med forberedelserne til en igangsætning af en produktion.

Mineprojektet

Minen vil blive etableret som et stenbrud med en produktion på 500.000 ton malm om året. Malmen vil blive knust til sand bestående af hvide, sorte og røde mineraler. Det er de røde mineraler, eudialyt, der er attraktivt og bærende for økonomien. Årligt vil der blive produceret omkring 100.000 ton sand rig på eudialyt.

Produktionen vil ske ved magnetisk separation, samme metode som Hudson anvender i deres produktion i White Mountain. Koncentratet vil blive udskibet til kemiske anlæg i udlandet.

Minen vil skabe omkring 80 arbejdspladser lokalt under produktionsfasen. Det er sandsynligt, at en succesfuld produktion vil kunne føre til en forøgelse af mineproduktionen. Herved vil der skabes flere arbejdspladser.

Under anlæggelsen som vil tage 2-3 år forventes der at være 30-40 arbejdspladser i den første del af anlæggelsen, mens der forventes 130-140 arbejdspladser i den sidste fase af anlæggelsen.

Miljøvenlig mineproduktion

Kommune Kujalleq værdsætter at produktionen i Grønland vil ske uden brug af kemikalier. Herved er det muligt at fastholde en miljøvenlig mineproduktion, der tager mest mulig hensyn til øvrige erhverv i området.

De øvrige sorte og hvide mineraler anses i første omgang som affald, men det er af stor interesse for Kommune Kujalleq, at disse produkter også kan finde anvendelse i andre produktioner.

De hvide mineraler (feldspat) kan ifølge Tanbreez sandsynligvis anvendes til fremstilling af porcelæn (tænk toiletkummer og håndvask) og glas. De sorte mineraler (amfibol) kan anvendes som tilslag i fliser og lignende lerprodukter.

Derfor ønsker Kommune Kujalleq at Tanbreez arbejder videre med mulighederne for en udnyttelse af disse affaldsprodukter, således at produktion af affaldssand fra minen reduceres.

Partnerskabssaftale mellem Tanbreez, kommunen og lokale virksomheder

Kommunen og det daværende Erhvervsråd indgik i starten af 2019 en hensigtserklæring om indgåelse af en partnerskabssaftale. Målet er at sikre så meget lokal deltagelse som muligt både med hensyn til servicekontrakter og arbejdspladser.

” Det er virkelig en glædelig meddelelse for Kommune Kujalleq, at Tanbreez endelig har fået meddelt udnyttelsestilladelse. Tanbreez-projektet er en af de vigtigste forudsætninger for at sikre grundlaget for den ønskede udvikling om erhvervsudvikling i Kommune Kujalleq med vækst i befolkningstallet som konsekvens. Tusind tak til alle dem der igennem årene har været med til at sikre fremdrift for projektet.

Kommunalbestyrelsen vedtog en råstofstrategi i 2014 for at få mest mulig gavn og lokal nytteeffekt af mineprojekter i Kommune Kujalleq, der er fulgt op med en hensigtserklæring om indgåelse af partnerskabsaftale i starten af 2019. Derfor er går vi nu i gang med at kortlægge minens behov for assistance og de kompetencer der er tilgængelige i kommunen, der skal danne grundlaget for partnerskabsaftalen.”, udtaler Kiista P. Isaksen, borgmester i Kommune Kujalleq.

”En ny erhvervsaktivitet med 80 nye arbejdspladser, og helt sikkert flere på sigt, betyder meget for kommunen. Et mineprojekt vil give vellønnede jobs, der vil give økonomisk vækst i kommunen med stigning af befolkningstallet, når først minen kommer i produktion. Arbejdspladserne i minen vil skabe beskæftigelse for de mange kursister, der har taget uddannelser i råstofskolen samt de unge mennesker, der har deltaget i vore lokale prospektorkurser.

Det er også vigtigt for mig at de lokale virksomheder sikres opgaver og beskæftigelse, hvilket kan opnås gennem det gode samarbejde, der er etableret gennem Innovation South Greenland”, udtaler viceborgmester Simon Simonsen.

”Innovation South Greenland er sat i verden for rådgive og skabe bro gennem samarbejde mellem kommunen, erhvervslivet og iværksættere for at skabe erhvervsudvikling i Sydgrønland. Derfor skal vi igennem samarbejde kortlægge minens behov for assistance og kompetencer, der er tilgængelige og bør skabes i Sydgrønland for at skabe den erhvervsudvikling vi alle ønsker”, udtaler Rasmus Chr. Rasmussen, som er formand for Innovation South Greenland.