airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Meddelelse om fjernelse af affald i ”hullet” - Pladsen mellem Alanngunnguaq og Nuiariaq, Qaqortoq

I henhold til Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet § 36, forestår Kommunalbestyrelsen bortskaffelsen af affald og afgør, om et stof eller en genstand kan betragtes som affald.

I henhold til udstedte arealtildelinger til midlertidig oplag af både, gælder det, at tilladelserne er givet på bl.a. følgende vilkår: ”Arealet omkring båden holdes ryddeligt uden oplag af materialer, udstyr eller andet.”

Kommune Kujalleq påbegynder oprydning af ”hullet” d. 02. november 2020. Genstande, effekter m.v. som fortsat henligger ved og omkring bådene i ”hullet” vil blive bortskaffet som affald, uden erstatningsansvar til eventuelle ejere.