airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Den nyansatte leder af alderdomshjemmet: Vi bør gøre mere brug af fleksibel og innovativ forvaltning.

Ved siden af sin rolle som nyansat leder af alderdomshjemmet i Nanortalik er hun i fuld gang med at lave tiltag på frivillig basis til fordel for de ældre.
1. oktober 2020
Den fornyligt ansatte leder af plejehjemmet i Nanortalik Ungaaq Lundblad er i fuld gang med at lave forsøg med en forvaltning baseret på nytænkning.

-Jeg ynder at lave tiltag baseret på frivilligt initiativ, og jeg er i fuld gang med at lave forsøg i mit arbejde som leder. Jeg mener, at det er til fordel for virksomheden, når man får følelsen af glæde på baggrund af resultaterne af de gode tiltag, fortæller Ungaaq Lundblad.

Beboerne i alderdomshjemmet i Nanortalik har fornyligt fået serveret en rigtig solid måltid med lokale råvarer med Pilersuisoq og fabrikken som sponsorer samt private, der har doneret egne vinterforråd, og dette arrangement er blevet til med Ungaaq Lundblad, kokken Henrik Poulsen sammen med Erneeraq Efraimsen som frivillige initiativtagere.

-Fra alderdomshjemmets side har det ikke været nemt at købe råvarer fra vores lokale fangere, derfor har jeg, som et nyt tiltag, sat mig for at finde mulige sponsorer og donationer, og da det lykkedes, har beboerne i alderdomshjemmet fået serveret en masse grønlandsk mad. Personligt var det givtigt og glædeligt, at arrangementet blev taget godt imod af de ældre, fortæller Ungaaq Lundblad.

Da det har været givtigt at kunne sprede glæde hos andre i forbindelse med de frivillige tiltag, mener Ungaaq Lundblad, at man burde gå mere i dybden med forsøg for at kunne udføre en innovativ og fleksibel forvaltning.

-Man har lyst til at indstille til, at andre virksomheder burde gå mere i dybden med forsøg for at kunne udføre en innovativ og fleksibel forvaltning på basis af frivillig initiativ, ikke mindst ved at inddrage medarbejderne i et tæt samarbejde, da det giver et godt kollegialt sammenhold, siger Ungaaq Lundblad.

Efter projektet med servering af et overdådigt måltid med lokale råvarer til beboerne i alderdomshjemmet, er Ungaaq allerede gået i gang med et nyt tiltag, og det er projektet med at forbedre de ældres skind.

-Nogle af beboerne har på én eller anden måde problemer med deres skind, og jeg er bekendt med, at de, der har problemer med deres skind, har fået gavn af helsekabiner. Derfor er jeg allerede gået i gang med at arbejde for fremskaffe helsekabiner for de ældre i alderdomshjemmet gennem ansøgninger om fondsmidler, for dette vil kunne være gavnligt for de ældre på forskellig vis, siger Ungaaq Lundblad.