airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der skal nu undervises ud fra FN's aktion verdensmål

I løbet af oktober måned skal samtlige skoler i Kommune Kujalleq undervise i FN's verdensmål vedr. bæredygtig udvikling.
9. oktober 2020

I august måned var der kursus i Aktion verdensmål vedr. bæredygtig udvikling med deltagelse af flere lærere i Kommune Kujalleq.

Der er nu allerede gjort god brug af de resultaterne i undervisningen fra kurset, og i løbet af oktober måned vil der i samtlige skoler i Kommune Kujalleq nu undervises i vigtigheden af pasningen af vores klode.

-Undervisningsformen på baggrund af verdensmålene, som er videreformidlet gennem kurset, er allerede i fuld gang med at blive implementeret i vores skoler. Efter som det det har været en succes, har vi nu, som det næste skridt, planlagt et kursus desangående for samtlige lærere. Vi håber, at både lærere som elever vil få et godt udbytte af det, siger fung. vicechef for SDI-forvaltningen Ruth Jakobsen.

Eleverne vil blive undervist i bæredygtighed ud fra FN's 17 mål. Da undervisningsformen er blevet afprøvet i de forskellige skoler, er der i denne forbindelse gode erfaringer med, at eleven har vist vilje til indlæring på baggrund orientering og innovation.

Temabaseret undervisning:

For så vidt angår undervisningen i bæredygtighed ud fra FN's 17 mål har nogle skoler beskæftiget sig med affaldshåndtering.

I denne forbindelse har de gennemgået affaldssortering, genbrug samt affaldets mulige konsekvenser for forurening. Under denne temabaserede undervisning har eleverne gennemgået indhentning af informationer hos virksomheder, involvering af forældre, indsamling af inspirationer og innovation samt fakta omkring emnet.

-Lærerne har i forbindelse med den temabaserede undervisning oplevet elevernes store videbegærlighed, og efter som det har resulteret i det gode samarbejde mellem forældre og skole, betragter jeg denne planlagte undervisningsform som værende positiv. Derfor er jeg frem til dette fremtidige projekt, som eleverne vil få stor gavn af, siger Ruth Jakobsen.

Den temabaserede undervisning om bæredygtighed i Kommune Kujalleq

vil blive gennemført i de forskellige skoler fra den 13. til og med den 28. oktober.