airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Der er mulighed for at søge midler til projektrelaterede arrangementer.

Sportsforeninger, foreninger og frivillige initiativtagere i Kommune Kujalleq har mulighed for at søge midler til deres projekter.
20. oktober 2020

Man har mulighed for at søge midler til frivillighedspuljen og kommunens afsatte midler til støtte for sportsudøvere.

-I år har det ikke været muligt at arrangere sportsbegivenheder rundt omkring på kysten på grund af COVID-19, derfor vil vi fra kulturafdelingen opfordre sportsforeninger i Sydgrønland om at arrangere konkurrencer med deltagelse fra byer og bygder, siger forvaltningschef for kulturområdet i Kommune Kujalleq Mikael Mansi Rasmussen.

Interesserede sportsforeninger Kommune Kujalleq med ønske om at arrangere stævner har mulighed for at søge midler.  I denne forbindelse er der mulighed for at søge af de afsatte 500.000 kr., som de folkevalgte har afsat til støtte sporten i Kommune Kujalleq.

For så vidt angår støttemidlerne for sportsarrangementer i Sydgrønland for resten af året, har det politiske udvalg godkendt følgende fordeling: 100 % til transportudgifter til unge under 18 år, 65 % til voksne, 50 % til seniorer samt 100 % til halleje for alle brugere. Man sørger selv for kost og logi.

Endvidere har man mulighed for at søge om projektmidler i frivillighedspuljen i Kommune Kujalleq.

-Frivillige initiativtagere inden for kommunens grænser kan søge til puljen til forskelligartede arrangementer. Men jeg skal pointere over for potentielle ansøgere, at vi ser det for vigtigt, at man realiserer arrangementer ud fra de givne anvisninger mod smitte af COVID-19, afsluttede Mikael Mansi Rasmussen.

Sportsforeninger, foreninger samt frivillige initiativtagere skal sende deres ansøgninger skriftligt til Forvaltningen for Kultur.

Mailadresse: kultur@kujalleq.gl