airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kommune Kujalleq borgmester Kiista P. Isaksens besvarelse til Erik Nørskovs indlæg i Sermitsiaq uge 40: "Der forvaltes på ærlig vis!"

Erik Nørskovs indlæg i Sermitsiaq.ag med insinuationer om Kommune Kujalleq´s forvaltning og usande oplysninger om enkelte personer, er mildt sagt ærgerligt.
5. oktober 2020
Kommunen følger nøje juridiske forskrifter i sin forvaltning og der forvaltes på ærlig vis.
Jeg vil derfor gøre det meget klart, at kommunens ledelse har intet bekymre sig om eventuelle ulovligheder.

Vi har mødt flere demonstranter udenfor kommunekontoret siden begyndelsen af året. Vi har lyttet til deres budskaber og opfordret til et møde og åben dialog.

Det er desværre sådan, at demonstrationerne er baseret på løse rygter og anklager, og her er mange af disse anklager rettet mod vicedirektør Carsten F. Hansen.

Som følge disse anklager anbefalede erhvervslivet i Qaqortoq og 6 forvaltningschefer i kommunen, at der sker en fyldestgørende undersøgelse af beskyldningerne mod vicedirektøren. Daværende kommunaldirektør Kim Dahl har således fået sagen undersøgt juridisk og
revisionsmæssigt.

Advokaterne og revisionen fandt ingen ulovlig handling omkring anklagerne, jeg har derfor intet grundlag til at genåbne sagen, da undersøgelsen var allerede konkluderet.

Kommunalbestyrelsen blev informeret om undersøgelsen og dens resultat, og derfor er det ikke sandt at kommunalbestyrelsesmedlemmerne ikke var orienteret.

I den forbindelse skal jeg præcisere at jeg er vidende om at 2 forvaltningschefer ikke vidste og ej heller har fået besked om, at de var indblandet i en klageskrivelse og var yderst forbløffet over at sådan en klage var sendt.

Det er meget vigtigt for os, at vores medarbejdere i Kommune Kujalleq kan arbejde i tryghed, og for at sikre dette har vi indført en whistleblowerordning her i året. Det er nemlig meget vigtigt for os, at der sker en forvaltning på ærlig vis.

I disse år kæmper kommunalbestyrelsen for at sikre den optimale borgerservice i kommunen og ikke mindst at der sker vækst og fremgang.

Flere af indsatser har heldigvis ført til gode resultater, hvilket blandt andet har betydet, at vi har knækket den negative befolkningsudvikling, og vil fortsat kæmpe for befolkningstilvækst i samarbejde med borgerne og erhvervslivet.

Ja, vi arbejder for vedvarende forbedringer. Jeg finder det dog meget ærgerligt, at der fortsat er strømninger, der vil male et meget negativt billede af vores kommune baseret på løse rygter og forfølgelser af enkelte personer og totalt ignorerer at der faktisk sker fremgang i forholdene.

Vi skal selvfølgelig kunne rumme al det her, men mange der ellers vil gerne flytte til Sydgrønland får desværre et meget negativt indtryk af forholdene. Jeg mener, at det er sundere for kommunen, borgerne og erhvervslivet, hvis der var lige så stor iver til at fortælle om de gode resulter i vores kommune.

Vi, sammen med borgerne, gør alt det vi kan for at gøre Sydgrønland til godt sted at bo i, og jeg skal gentage at der forvaltes på ærlig og lovlig vis i vores kommune!