airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Kiista P. Isaksen: - Vi har vedtaget et godt budget med et overskud.

Borgmesteren er ovenud tilfreds med kommunalbestyrelses vedtagne budget 2021, der indeholder gode initiativer.

29. december 2020
I forhold til de tidligere års budgetter, indeholder det vedtagne budget blandt andet højere bevillinger til det sociale formål, hvor planlægningen af et herberg skal påbegyndes, hvor skolepasnings ordninger i Nanortalik og omegnen etableres; borgmester Kiista P Isaksen ser også frem til påbegyndelse og realisering af andre tiltag udover de ovennævnte.

- Jeg er glad for at det vedtagne budget muliggør en igangsætning af mange initiativer således vi kan arbejde målrettet til at fortsætte vores indsats omkring udvikling af vores kommune. Jeg vil ikke undlade at nævne at vi har målrettet vore højere bevillinger til det sociale område, hvor jeg er glad for at være med til at sikre at vi vil få flere varme hænder til servicering af vore borgere, siger den tilfredse Kiista P. Isaksen.

Udover en ekstra normering med en tolk og sekretær i socialforvaltningen vil der ansættes en ældrekonsulent, og derudover skal handicap boenheden Nuka i Narsaq renoveres.

Skole-, daginstitutions-, og fritidsområdet
Gode vilkår for børnefamilier i Kommune Kujalleq med hensyn til daginstitutioner, skolen og fritiden har været et vigtigt indsatsområde for den siddende kommunalbestyrelse i de seneste år. Udover allerede igangsatte tiltag indeholder budgettet flere forbedringer på området.

Den maksimale takst på daginstitutionerne er nedsat til 1100 kr. om måneden, en etablering af en juniorklub i Qaqortoq skal planlægges, skolen i Narsarmijit skal istandsættes og skolehjemmet i Qaqortoq skal totalrenoveres.

-En af de tiltag vi har sikret gennem en vedtagelse af budgettet er etablering af et rejselærer hold som skal bistå bygdeskoler og fåreholderundervisere; dette er en nyskabelse og skaber positive forventninger. Vi gør nemlig en stor indsats for at være med til at forbedre resultater der opnås på folkeskoleområdet siger Kiista P. Isaksen.


Erhvervslivet

Erhvervsudviklingsselskabet Innovation South Greenland, der blev etableret i 2019 modtog en bevilling til at arrangere større seminarer. Her skal blandt andet afholdes et seminar vedrørende brætter i tæt samarbejde med fiskere og fangere, og et andet seminar vil handle om de kommende råstofprojekter.

-Bevilling til afholdelse af seminarer om forskellige interesseområder fører til nye resultater, der er gavnlige til alle parter, så bevillingerne til arrangement af seminarer er et fremtidsorienteret fornuftigt tiltag. Jeg har meget positive forventninger til implementering af nye tiltag til at fortsætte vores udvikling, siger Kiista P. Isaksen.

I det vedtagne budget er der også bevillinger til byggemodning i Qaqortoq, asfaltering af veje i byerne, og ekstra bevillinger til bygderne.

- Jeg er meget glad for at tage skridt til at udvide vores tiltag udover de mange allerede igangsatte projekter vi har, og jeg er blandt andet meget glad for at der er en normering med en ekstra informationsmedarbejder da borgerne har efterlyst bedre ekstern kommunikation fra kommunens side. Jeg er tilfreds med vores budget for 2021, som er fuld af gode nye initiativer og vil føre til et overskud, siger Kiista P. Isaksen.

Budget 2021, som er vedtaget af Kommunalbestyrelsen i november mødet indeholder et overskud på 14,6 mio. kr.