airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Borgmesterens nytårstale

Alt har en begyndelse og en ende; efter at have været igennem det forgangne år på godt og ondt, har jeg som alle andre startet på det nye år, der skal udfyldes med nye oplevelser og hændelser, som livet har at byde på med taknemmelighed.
1. januar 2021
Kære medborgere og bopladsfæller i Kommune Kujalleq, rigtig godt nytår til jer alle.

Mange minder dukker op, da jeg reflekterede tilbage, efter som det ikke har været lutter glædelige hændelser, vi som mennesker har været igennem i forbindelse med vores arbejde. I vores kommune har vi mistet medarbejdere, der har arbejdet på bedst tænkelige måde og så dedikeret over for borgerne og medarbejdere.

Vores afdøde kommunaldirektør Kim Dahl og Suka K. Frederiksen samt medlem af kommunalbestyrelsen Gerhardt Petersen har med deres bortgang foranlediget stort savn; æret være deres minde.

Vi har følt sorg, men med videreførelse af livets gang har vi ladet den ærlige servicering køre videre udført af vores dygtige medarbejdere.

Jeg vil gerne takke medarbejdere og embedsværket for deres ihærdige indsats for at deltage i realiseringen af kommunalbestyrelsens målsætninger, efter som realiseringer af målsætninger skaber stor styrke og arbejdsiver.

Vi folkevalgte i denne valgperiode arbejder ihærdigt for vores kommune, således at den er betryggende, attraktiv og ikke mindst udviklende at bo i, lige fra børn til ældre.

Vi har formået at opnå gode resultater gennem tæt samvær med borgerne og et godt og vellykket samarbejde med Naalakkersuisut.

I flere år har der været nedgang i befolkningstallet med et gennemsnitstal på 100 pr. år, men vi har formået at vende billedet i begyndelsen af 2020, og her vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige velkommen til vores nye medborgere og medarbejdere.

Da vores tidsmæssigt langstrakte arbejde med det centrale lufthavnsprojekt blev godkendt af Inatsisartut i 2018, påbegyndte vi vores forberedende arbejde fremadrettet.

Vi oprettede selskabet Innovation South Greenland, der skal servicere erhvervslivet, iværksættere og de folkevalgte, og den har allerede formået at arbejde effektivt.

Forrige år var den oprindelige plan at etablere lufthavnen mellem Narsaq og Qaqortoq, som ikke blev realiseret, men efter som det var en beslutning taget af Inatsisartut, går jeg ud fra, at det bliver realiseret hurtigst muligt.

I takt med mødet med Naalakkersuit i Nuuk i efteråret har vi sammen med ISG fremlagt en mulig alternativ licitationsform inden for de afsatte rammer. Det er mit håb, at dette vil have en gavnlig effekt.

I forbindelse med servicekontrakten om passagerbefordring, som bliver gældende for de næstkommende ti år, blev der lyttet til vores ønsker og dermed implementeret. Endelig blev der taget initiativ omkring den besværlige trafikale infrastruktur ved at placere en passagerbåd i Nanortalik. Lige så snart lufthavnen ved Qaqortoq er klar, er der store forhåbninger i fremtiden, da der vil blive en mere koordineret trafikstruktur for hele landet.

Naalakkersuisut har godkendt Tanbreez's udvinding af sjældne jordarter ved Killavaat Alannguat, Kringlerne. Endvidere er der i denne tid gang i initiativerne omkring sikring af den lokale arbejdskraft, og efter som vi er i besiddelse af uddannet arbejdsstyrke på mineområdet, er der kræfter i gang med at sikre de fleste arbejdspladser fra lokalområdet.

Den kommende lufthavn, servicekontrakten om passagerbefordring og de igangværende initiativer vedr. minedrift værner om udviklingen i vores kommune, derfor vil jeg stærkt indstille til, at man fra politisk side trofast forvalter de vedtagne beslutninger.

Vi har ikke råd til uden videre at afbryde de tiltag, vi har sat i gang, hvortil vi har brugt umådelige ressourcer.

De førnævnte tiltag vil medføre nye arbejdspladser, som vil resultere i flere skatteindtægter til kommunen, som igen vil give større økonomisk råderum til realisering af egne projekter, og det er ad denne vej vi ønsker, at udviklingen skal gå.

I det forgangne år og indtil videre er vi ramt af pandemien COVID-19. Efter som vores Naalakkersuisut passer godt på befolkningen, har man undgået en massiv spredning, og det skal vi være taknemmelig for.

Vi forvalter på kommunen ud fra anbefalingerne, og selvom borgerne ikke er så glade for restriktionerne omkring vores nationaldag sidste år og beslutningen om at afholde en anderledes adventssøndag, har vi ikke kunnet komme uden om det. Jeg vil inderligt takke vores medarbejdere i kulturafdelingen for at have arrangeret et tv-program, som vi kunne samles om i forbindelse med nationaldagen og adventssøndag.

Vores aktuelle ansvarlige beslutninger blev taget for at beskytte vores svagere og ældre borgere, da vores borgerservice vil blive berørt, hvis en massiv spredning af COVID-19 skulle blive aktuel.

På baggrund af vores overholdelse af restriktionerne omkring COVID-19 er der forskellige arrangementer, der er blevet aflyst,
ikke desto mindre har vi kommet videre med nye og igangværende projekter og realiseret dem.

Vi har taget whistleblowerordningen i brug, for vores medarbejdere, som har været ansat i over to år, har fået tilbud om at tegne en sundhedsforsikring, og der er planer om at lave en undersøgelse om de daglige arbejdsforhold hos vores medarbejdere, hvor der vil være fokus omkring kontinuerlig forbedring af arbejdsforholdene; vi anser det for yderst vigtigt, at vores dygtige medarbejdere, der yder en god service, arbejder under gode forhold.

Da fysiske udfoldelser generelt har gavnlig effekt på sundheden, har vi afsat et anseeligt beløb til formålet.

Vores kommune deltager i idrætsforbundets målsætning om at gøre vores land til det mest fysisk aktive land i verden. Derfor vil jeg ikke undlade at takke alle de frivillige ressourcer, forældre og ikke mindst alle de fysisk aktive.

I november måned blev Abel Jakobsen, der repræsenterede Foreningen Qajaq i Qaqortoq, udråbt til årets leder af Grønlands Idrætsforbund i Maligassiuisut Showet, og ligeledes badmintontrænerne i Qaqortoq Dorthe og Jan Hagberg, der blev kåret som årets trænere. Jeg er utrolig stolt over prismodtagerne og ønsker dem tillykke med deres resultater.

Vi har mange af arbejdsivrige ressourcer i vores kommune; deres ihærdige indsats og deres status som rollemodeller betyder meget for fællesskabet i Sydgrønland og er dyrbart.

For at styrke forebyggelsen har vi oprettet afdelinger, og her er arbejdet allerede kommet godt i gang.

For at skabe mere fællesskab og fysisk aktivitet i vores bygder er der oprettet nye foreninger, og i denne forbindelse har vi givet gaver i form af legeredskaber i alle de respektive steder.

Forebyggelsesudvalgene opfordrer vores børn, der er under de 13 år, om at være hjemme klokken 20.00, og teenagere mellem 13 og 16 år om at være hjemme kl. 22.00.

I denne forbindelse er jeg taknemmelig over, at mange af de forældre, der er ansvarlige for deres egne børn, har støttet og deltaget aktivt i ordningen, og det vil have en stor indflydelse, da vores børn efter en god nats søvn kommer i skole i udhvilet tilstand.

Da vi anser det for vigtigt, at vores kommune er i udvikling, vil vi gerne deltage i et effektivt samarbejde med forældre og dermed sikre, at folkeskolerne opnår de bedste resultater.

For to år siden har vi afsat midler til at afholde et seminar for samtlige undervisere fra de sydgrønlandske folkeskoler og fåreholdersteder.

Disse tiltag blev realiseret, hvor man sidste år afholdt kursus for skoleinspektørerne med det formål at forbedre deres ledelsesform; endvidere var der kursus for lærerne i det yngste trin i differentieret undervisning for at styrke elevernes styrker og svagheder. Der blev afholdt kursus for lærerne i samarbejde med uddannelsesstyrelsen for at forbedre samarbejdet mellem skolen og hjemmet, og endelig fik lærerne kursus i undervisning om FN's Internationale Indsats for Bæredygtig Energi.

Jeg har gode forventninger til de nye redskaber, som lærerne har tilegnet sig for fremtiden.

Selvom der er flest velfungerende familier i vores kommune yder vi en stor indsats for at give børn bedre kår i forhold til den manglende fornødne omsorg fra deres forældre. I denne forbindelse har vi oprettet en kommunal døgninstitution for børn.

Derfor er vi taknemmelige for det hold, der inden for det sociale område kom med assistance vedrørende vejledning om nye arbejdsformer for sagsbehandlere inden for børne- og ungdomsområdet, hvis erhvervede viden allerede har givet gode resultater.

En af vores kommunes kendetegn er kvægavl, fåreholdererhvervet og landbrug. For at udvikle disse erhvervsområder har vi ved siden af vore tiltag underskrevet en kontrakt med Neqi A/S for at sikre arbejdspladser året rundt, hvor der blandt andet er lagt op til at producere færdige retter ved at udnytte råvarerne fra Sydgrønland.

Kommunens planstrategi, der gælder frem til 2023, blev fremlagt sidste år over for interesserede børn og borgere i vores bygder.

For to år siden var vi fysisk tilstede i alle bygderne for at lave en høring om oprettelse af en opdateret arbejdsgang i samarbejde med bygdebestyrelserne.

Vi stoler på, at bygderne er i stand til at klare sig selv, derfor har vi lavet en bygdesektorplan baseret på bygdebeboernes ønsker.

I løbet af det kommende forår vil anlægsarbejdet med 22 kommunale tjenesteboliger i Qaqortoq blive færdiggjort, og når disse er færdige, vil anlægsarbejdet ligeledes blive påbegyndt i Narsaq og Nanortalik. For at give uddannede borgere mulighed for at deltage i kommunens udvikling har vi igangsat opførelse af gode tjenesteboliger i vores byer; kære vores medborgere fra Sydgrønland og folk med interesse for i Sydgrønland, I skal vide, at I er velkommen i vores kommune.

I denne valgperiode har det været vores mål at sikre en mere spredt udvikling i anlægsarbejdet inden for kommunens grænser. Alderdomshjemmet i Nanortalik, der nu er tidssvarende, er efter renoveringen kommet i fuld sving, og på nuværende tidspunkt er man gået i gang med at renovere alderdomshjemmet i Narsaq, som efter planen skulle færdiggøres til næste år.

Under det sidste kommunalbestyrelsesmøde har vi godkendt det gode budget med overskud for i år.

Der skal igangsættes en planlægning af et værested for hjemløse.

Skolepasningsordninger for børn under 13 år skal oprettes, der skal afholdes forskellige seminarer, der er afsat ekstra midler ved siden af bygdepuljen, skolen i Narsarmijit skal istandsættes, og da borgerne ønsker en bredere informationsdækning, ansætter vi en ekstra journalist.

I forbindelse med godkendelse af budgettet er der ellers flere projekter, der skal igangsættes i år, men du kan hente informationer om disse gennem kommunens hjemmeside kujalleq.gl.

I år afsluttes valgperioden og der er kommunevalg i april måned. Derfor håber jeg inderligt, at der sker en kontinuerlig udviklingen ud fra de igangværende projekter og ud fra de nye målsætninger.

I denne valgperiode har vi arbejdet med mange projekter, og hvis jeg havde tid til det, ville jeg gerne have fremlagt dem alle. Gennem et godt og konstruktivt samarbejde med kommunalbestyrelsen, embedsværket, medlemmer af lokalrådene, bygdebestyrelsen, erhvervslivet, de frivillige ressourcepersoner, medlemmer af Inatsisartut, Naalakkersuisut og ikke mindst alle jer medborgere vil jeg gerne takke jer for de resultater vi sammen har opnået.

Endnu engang vil jeg gerne ønske jer inderligt godt nytår, må det nye år være givtigt for os allesammen i sundhedens navn.