airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Stemmeret

Vil du gerne beholde din stemmeret til kommunalvalget den 6. april 2021?
19. januar 2021

Vil du gerne beholde din stemmeret til kommunalvalget den 6. april 2021? 

Valgret til valg i Grønland

For at have valgret til valg i Grønland, skal du bo i Grønland, og have boet i landet i mindst 6 måneder. Ved valg til Inatsisartut skal du have dansk indfødsret. Desuden skal du være optaget på en valgliste. Hvis du bosætter dig uden for Grønland, mister du din valgret, og du bliver slettet fra valglisten.

Særlige grupper kan beholde valgretten

Studerende, patienter, folketingsmedlemmer og repræsentanter for Grønlands Selvstyre, der midlertidigt har bopæl uden for Grønland og personer, der kan sidestilles hermed, samt deres ægtefæller og samlevende, kan beholde deres valgret ved valg til Inatsisartut, kommunalbestyrelse, bygdebestyrelse og menighedsrepræsentationer.

Det er en betingelse, at bosættelsen uden for Grønland er midlertidig, og at du forud for din fraflytning allerede har boet i en sammenhængende periode på mindst 2 år i Grønland. Det er desuden en betingelse, at du selv sørger for at blive optaget på valglisten i den kommune i Grønland, hvor du senest har været tilmeldt folkeregisteret.

Ansøgning om optagelse på valgliste

Du kan ansøge om optagelse på valglisten ved at udfylde "Ansøgning om optagelse på valglisten for personer, der midlertidigt opholder sig uden for Grønland". Blanketten kan downloades fra https://naalakkersuisut.gl/da/Naalakkersuisut/Departementer/Formandens-departement/Indenrigsafdelingen/Valg

Blanketten skal sendes til den kommune i Grønland, hvor du senest har været tilmeldt folkeregisteret.

Ansøg i god tid

Det er vigtigt, at du sender din ansøgning om optagelse på valgliste i så god tid, at valgbestyrelsen kan nå at behandle din ansøgning og skrive dig på valglisten. Optagelse på valglisten efter ansøgning gælder i 2 år.

Afgiv stemme før selve valgdagen

Afgivelse af stemme før selve valgdagen kaldes i lov om kommunalvalg at brevstemme, mens det i lov om valg til Inatsisartut kaldes at forhåndsstemme. I begge tilfælde foregår det ved, at du henvender dig til en lokal myndighed.

I Danmark og på Færøerne kan du afgive stemme før selve valgdagen på et kommunekontor. I udlandet kan du afgive stemme før selve valgdagen på en dansk diplomatisk repræsentation. Det er meget vigtigt, at du afgiver din stemme i så god tid, at din fysiske stemmeseddel kan nå frem til afstemningsstedet inden selve valgdagen.

Ansøgningsskema: 

FORM 10 LKBM ansgningsskema KAL DK 20201228

ansøgningskemaet skal fremsendes til kommune@kujalleq.gl