airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Forvaltninger på informationstur

Skole-, Daginstitutions- og Innovationsforvaltningen og Kultur-, Fritids- og Forebyggelsesforvaltningen fremlagde deres aktiviteter i Nanortaliks bygder.
30. marts 2021
I forbindelse med fremlæggelse af normativet, projekter samt målsætningerne, hvor to forvaltninger skulle besøge de fire bygder, var man ikke i stand til at aflægge besøg i nogle af bygderne grundet vejrforholdene. Man nåede til Narsarmijit, men omskiftning af vejret var årsagen til, at man ikke var i stand til at komme til Aappilattoq, Tasiusaq, Ammassivik og Alluitsup Paa, hvorfor man udskød besøget til de nævne bygder.

-Vejret var årsag til, at vi har udskudt besøg i en del af bygderne. På vegne af SDI-forvaltningen har vi fremlagt vores forskellige aktiviteter, normativet, ansvarsområderne, vores aktuelle projekter og målsætningerne i Narsarmijit, sagde fungerende forvaltningschef for Skole, Daginstitutioner og Innovation Ruth Jakobsen.

Selvom vi ikke nåde at komme til nogle af bygderne, har vi igangsat forskellige mulige tiltag i Narsarmijit, sagde forvaltningschef for Kultur, Fritid og Forebyggelse.

-Der skal banes vej for at benytte Servicehuset som husflidsværksted, og gøre gøre god brug af forsamlingshuset til musisk udfoldelse og arbejde for, at udstyret bliver attraktivt, sagde forvaltningschef for Kultur, Fritid og Forebyggelse Mikael Mansi Rasmussen.

For at lokalbefolkningen har flere udfoldelsesmuligheder i Narsarmijit, har man tillige igangsat andre egnede tiltag. Eksempelvis to foreninger,
som drejer sig om Ungdomsforeningen og koret i Narsarmijit, og endvidere skal der skabes tættere bånd med andre frivillige kræfter i samarbejde med kommunen for at udbygge deres muligheder.