airplanebooksbriefcase business cogs cross election entertainment fish house law lockmedicalpeopleselfservices socialtax

Fremlysning af herreløse containere, både, redskaber m.v.

Kommune Kujalleq har foretaget en registrering af sandsynlige herreløse genstande på Jaaraatoq i Qaqortoq.
26. marts 2021
Er du ejer til containere eller andre genstande, der henligger på området markeret med rød farve på billede 1, og som til dels også fremgår af billede 2, skal du, inden nedenstående frist er udløbet, enten fjerne containerne og genstandene eller kontakte Forvaltning for Teknik og Miljø i Qaqortoq, som noterer ejerforholdene, og aftale en ny placering.
Fremlysningsperioden for det markerede område starter fra dags dato, d. 24-03-2021 med offentliggørelse af dette opslag og foregår til d. 25-06-2021.
Når fremlysningsperioden er slut efter 3 måneder, vil kommunen fjerne, bortskaffe og evt. sælge de fremlyste genstande, uden erstatning til den tidligere ejer.
I henhold til Inatsisartutlov nr. 9 af 22. november 2011 om beskyttelse af miljøet forestår kommunalbestyrelsen bortskaffelsen af affald og afgør, om et stof eller en genstand kan betragtes som affald.